^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii

profile images 1314294914260365313 t4q1DK9v 400x400

Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność.
W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.
W ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług" zostaną wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”.
Zostanie także przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań.
Dzięki tym działaniom wzrośnie zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
W ramach prac zostaną wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Ponadto zostaną przeprowadzone prace nad dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://www.agroturystyka.pl/ oraz http://www.pftw.pl/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com