^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego w 2021 r.

Evs0me1XAAE YqD

Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego i Koalicji Żywa Ziemia, po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego. Nagroda jest przyznawana za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód.
Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. By zahamować zamieranie Bałtyku należy zredukować spływ związków azotu i fosforu do wód. Za eutrofizację, czyli negatywne w skutkach przeżyźnienie wód, często obwiniani są rolnicy, jako że m.in. ich działalność jest źródłem dopływu substancji biogennych. Sektor rolnictwa może jednak znacznie ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych z gospodarstw. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania tej emisji i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku. Dzięki nim jest szansa na ograniczenie eutrofizacji, która prowadzi nie tylko do powiększania zasięgu pustyń tlenowych (tzw. martwych stref), ale także do zamykania kąpielisk z powodu zakwitów sinic.

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, czy przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej. Nominowany rolnik lub rolnicy muszą prowadzić działalność w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego. Terytorium Polski w 99,7% znajduje się w zlewisku Bałtyku, dlatego przyjmujemy zgłoszenia do konkursu od uczestniczek, uczestników prawie z całego kraju.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 11 maja 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy, informacje o kryteriach konkursu oraz praktykach przyjaznych Bałtykowi, a także plakat konkursowy dostępne są na stronie:
https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/o-konkursie

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o promowanie idei konkursu wśród rolniczek i rolników, z którymi Państwo współpracują oraz oraz wsparcie ich w uzupełnianiu formularzy i zgłaszaniu się do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że również tegoroczny międzynarodowy etap konkursu okaże się szczęśliwy dla polskiego rolnika/rolniczki, a przewidziane dla laureatów nagrody finansowe będą stanowić dodatkową zachętę, która przełoży się na liczbę przesłanych do nas formularzy zgłoszeniowych.
Zachęcam do odwiedzenia strony: http://www.zdrowybaltyk.pl/, gdzie można się dowiedzieć więcej o procesie eutrofizacji oraz praktykach przyjaznych środowisku Morza Bałtyckiego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com