^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Doradztwo rolnicze po 2014 roku

    23 września 2014 r. w Senacie RP odbyła się konferencja „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie", zorganizowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu i Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Program spotkania obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- Wsparcie usług doradczych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przekazywanie wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
- Doradztwo rolnicze jako jeden z podmiotów wdrażania innowacji w polskim sektorze żywnościowym
- Znaczenie sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
- Przyszłość doradztwa rolniczego w kontekście współpracy środowisk naukowych z praktykami.

 

    W konferencji uczestniczyli dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Grzegorz Boski oraz zastępca dyrektora ŚODR Stanisław Gardoń.

G. boski zdjecie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com