^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rekordowa ilość prac plastycznych w wojewódzkim etapie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”

 

logo konkurs plastyczny 005

I miejsce najmłodsza grupa proc 002

I miejsce starsza grupa proc 002

Podczas tegorocznej rywalizacji napłynęła rekordowa ilość prac plastycznych - 1776 prac ze 182 szkół podstawowych, znajdujących się na terenie województwa śląskiego! Tym razem hasłem konkursowym dla młodych twórców była sentencja: „nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

W całym kraju do Konkursu zgłoszono 57 569 prac z 4118 szkół podstawowych, tj. o niemal 8000 prac więcej, niż w ubiegłym roku. W województwie śląskim należy tutaj pochwalić szczególnie najmłodszych artystów: w I grupie wiekowej, od uczniów klas od 0 do 3, napłynęły 1033 prace. Starsi uczniowie nie pozostali daleko w tyle. W II grupie wiekowej, wśród uczniów klas od 4 do 8 powstały 743 prace.

Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowanego przez KRUS. Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych zwierząt. Uczyć szacunku do naszych „braci mniejszych”, odpowiedniego traktowania zwierząt.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, aby przygotować merytoryczne młodych artystów, odbyły się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, zajmującymi się prewencją.
W pracach komisji powołanej przez Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie wzięli udział przedstawiciele współorganizatorów i fundatorów nagród: Tomasz Matyszczak, dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR-u, Piotr Kalbron, pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz Katarzyna Bzdura z tej samej instytucji, Aleksandra Łebek-Jurgielewicz z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, Edyta Świerczewska reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz Ewa Widera i Agnieszka Sawicka zajmujące się prewencją w OR KRUS w Częstochowie.
Warunków formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu nie spełniło 129 prac (brak formularza zgody, nieprawidłowy format pracy). Ocenie poddano zatem 1647 prac plastycznych (929 w grupie I oraz 718 w grupie II).
Komisja wybrała laureatów i ustaliła kolejność miejsc. W I grupie wiekowej (klasy 0 – 3) III miejsce przyznano Melanii Gliśnik, uczennicy 3 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie, II miejsce - Kamili Doleckiej, uczennicy 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie. Zwyciężyła w tej grupie wiekowej Agata Achtelik – uczennica 3 klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.
W drugiej grupie wiekowej (klasy 4 – 8), III miejsce przyznano Kordianowi Kłodzie , uczniowi 8 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, II miejsce – Aleksandrze Postawie, uczennicy klasy 7 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Widzowie. Zwyciężyła w tej kategorii Małgorzata Sarnowska, uczennica 6 klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej im. Władysława Broniewskiego.
Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała także po 7 wyróżnień w każdej grupie wiekowej.
Wśród najmłodszych artystów uznanie zyskali: Dominika Besz (klasa 2 w SP w Gniazdowie), Antoni Galas (klasa 2 w ZSP w Mykanowie), Jakub Klama (klasa 2 w ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie), Wiktoria Popiołkiewicz (klasa 3 w ZSP w Wilczy), Alan Chybiński (klasa 1 w SP im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej), Fabian Paciepnik (klasa 3 w SP w Truskolasach), Łukasz Szczerbiak (klasa 3 w ZSP w Małusach Wielkich).
W II grupie wiekowej (klasy 4 – 8), wyróżnienia otrzymują: Filip Bolingier (klasa 8 w SP im. Synów Pułku w Węglowicach), Daria Żurek (klasa 5 w SP im. W. Broniewskiego w Krzanowicach, Oliwier Gajęcki (klasa 5 w SP w Krzyżanowicach), Natalia Chytroszek (klasa 7 w SP w Krzyżanowicach), Laura Żurek (klasa 7 w SP im. W. Broniewskiego w Krzanowicach), Zuzanna Płoska (klasa 7 w SP im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach, Aleksandra Kuras (klasa 6 w SP im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej).
Laureatom i wyróżnionym gratulujemy.
Prace laureatów z każdej grupy wiekowej zakwalifikowały się do centralnego etapu konkursu. W stolicy ocenianych jest obecnie 96 prac laureatów etapów wojewódzkich Konkursu.
Z powodu epidemii koronawirusa decyzja w sprawie organizacji uroczystego podsumowania Konkursu zostanie podjęta w późniejszym czasie.

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com