^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

33 GMINY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

4P7A5310 0024P7A5313 0024P7A5329 002

Mszana jest 33 gminą województwa śląskiego, w której znajdzie się Punkt Przyjmowania Wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś (06.03.2020 r.) Adam Lewandowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Mirosław Szymanek, wójt Gminy Mszana. Do korzystania z programu zachęcały mieszkańców obecne podczas uroczystości parlamentarzystki z tego terenu - poseł Teresa Glenc i senator Ewa Gawęda.
- Liczę, że dzięki uruchomieniu tego Punktu, liczba osób w gminie zainteresowanych wymianą kotłów na paliwa stałe i przeprowadzeniem termomodernizacji w ramach Programu Czyste Powietrze znacznie wzrośnie. Tym bardziej, że od 1 kwietnia procedury związane z otrzymaniem dotacji będą znacznie uproszczone – mówił Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.
Punkt Przyjmowania Wniosków to dla mieszkańców spore ułatwienie, bo wniosek o dofinansowanie będą mogli składać w swojej gminie, bez konieczności wyjazdu do siedziby Funduszu w Katowicach lub biurach w Częstochowie i Bielsku-Białej.
- Punkt uruchomimy w Urzędzie Gminy Mszana, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszu Zewnętrznych, gdzie mieszkańcy od dawna załatwiają sprawy związane z dofinansowaniami do ekologicznych źródeł ciepła – wyjaśnia Mirosław Szymanek, wójt Mszany.
W najbliższym czasie specjaliści z WFOŚiGW w Katowicach przeszkolą wytypowanych pracowników urzędu, którzy będą bezpośrednio obsługiwać mieszkańców. Punkt Przyjmowania Wniosków w Gminie Mszana ruszy już w kwietniu.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com