^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU - WIRUS WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

ptasia grypa 1
W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie dot. występowania na terytorium kraju ognisk wirusa HPAI informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r poz 722) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - obowiązującymi dla hodowców drobiu są zasady opisane w ww. Rozporządzeniu, których przestrzeganie ma na celu ochronę gospodarstw przed wirusem HPAI.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie przypomina jednocześnie, że niezastosowanie się do zasad bioasekuracji może skutkować brakiem wypłaty odszkodowania, w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie, w myśl art. 49 ust, 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2018r., poz. 1967),
W załączeniu przekazuję informację (komunikat) skierowaną do hodowców drobiu dot. wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków,

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com