^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

STUDIA PODYPLOMOWE - TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – planowany termin otwarcia Wrzesień 2019 r.

04

STUDIA PODYPLOMOWE
ROLNICTWO/OGRODNICTWO - TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ – planowany termin otwarcia Wrzesień 2019 r.

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „Premie dla młodych rolników”. Dodatkowo pozwolą wnioskodawcom starającym się o pomoc inwestycyjną uzyskać wyższe wsparcie finansowe z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych, „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 lub spełnić inne kryteria w działaniu „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Pozwolą też uzyskać odpowiednie kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości zająć się prowadzeniem działalności rolniczej w tym zakupić grunty rolne, gdzie według nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Szeroki zakres programowy studiów pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej z zastosowaniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, różnicowania produkcji i dywersyfikacji działalności w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz działalności pozarolniczej. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych i następnie świadczenie przez te osoby usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym (działalnie: „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”).
Charakterystyka programu studiów
Program podyplomowych studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy fizjologii, gleboznawstwa i biologii roślin rolniczych i ogrodniczych, technologie upraw rolniczych i ogrodniczych (warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i urządzanie terenów zielonych), uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa. Część zajęć poświęcona będzie systemowi produkcji ekologicznej oraz źródłom energii odnawialnej, Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznemu - RŚK oraz dobrej praktyce rolniczej i doradztwu rolniczemu).
Wiedza przekazywana będzie na wykładach w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Ogrodnictwa i MRiRW.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Czas trwania studiów
Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów w Brwinowie co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela), w którym istnieje możliwość przenocowania.
Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.
Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych
Sekretariat studiów:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel: 22 729 66 34 LUB 22 125 62 00 wew. 175, pokój nr 17
– mgr inż. Grażyna Bulińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - kom. 691 110 125
Zasady rekrutacji:
Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.
Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
 kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
 kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
– mgr inż. Grażyna Bulińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; – kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; - kom. 691 110 125
Koszt uczestnictwa: 1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB,
Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z ROLNICTWA-OGRODNICTWA.

STUDIA PODYPLOMOWE
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko - TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ
Planowany termin otwarcia kolejnej edycji – LISTOPAD 2019 r.

Adresaci studiów
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Charakterystyka programu studiów
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.
Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:
 Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
 Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
 Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
 Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
 Ochrona przyrody i krajobrazu
 Oceny oddziaływania na środowisko
 Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych spełniających warunek wykształcenia na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Czas trwania studiów
Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów co najmniej raz
w miesiącu (sobota/niedziela)
Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.
Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych
Sekretariat studiów:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel: 22 729 66 34 wew. 175, pokój nr 17
– mgr inż. Grażyna Bulińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; – kom. 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; - kom. 691 110 125
Zasady rekrutacji:
Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PUSB w Skierniewicach.
Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
 kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
 kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
- mgr inż. Grażyna Bulińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 696 41 01 91
- mgr Maria Majszyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 691 110 125
Koszt uczestnictwa: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB w Skierniewicach,
Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z OCHRONY.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com