^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

CZAS NA MLEKO - CZAS NA ZBIORY. NAJLEPSZE TRADYCJE WSI JURAJSKIEJ I KIELECKIEJ

dożynki baner na fb 002

 

TYTUŁ OPERACJI: „CZAS NA MLEKO – CZAS NA ZBIORY – najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej”.

Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu pn.: „CZAS NA MLEKO – CZAS NA ZBIORY – najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej” – które odbędzie się 18 sierpnia br. w miejscowości Goleniowy w gminie Szczekociny – w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim. Miejscowość ta położona jest na styku województw: śląskiego i świętokrzyskiego. To tereny rolne, na których wielu mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa oraz przetwórstwa mlecznego, sprzedaży owoców, warzyw, zbóż itp.

Na wydarzenie składać się będą utrwalone tradycją lokalną: Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne oraz wystawy lokalnych przedsiębiorców: przetwórstwa mlecznego, owocowo-warzywnego, rękodzielnictwa, prezentacje instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa oraz wystawy maszyn rolniczych.

Celem zadania jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

PROGRAM RAMOWY

12.00 – MSZA ŚW. POLOWA na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Goleniowach;

13.15. - Oficjalne uroczystości Dożynkowe

     - Ceremonia przekazania CHLEBA

     - złożenie wieńców dożynkowych

     - wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych Zasłużonym         Rolnikom

     - rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

     - rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019 r.

 

15.00 – WYSTĘP ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „NIEZAPOMINAJKA”
z MOK w Łazach

15.15. – Wybory Gospodyni i Gospodarza Roku: I Konkurencja

15.25 – WYSTĘP ZESPOŁU AMIGABI BAND Z PRADEŁ

15.55 - Wybory Gospodyni i Gospodarza Roku: II Konkurencja

16.05 – WYSTĘP ZESPOŁU GOLENIOWIANIE

16.25 – Wybory Gospodyni i Gospodarza Roku: III Konkurencja

16.45 – WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ „DZIAŁOSZACY”

17.45 - Wybory Gospodyni I Gospodarza Roku: Ogłoszenie Wyników

18.00 – WYSTĘP ZESPOŁU: BAYER FULL

19.00 – ZABAWA TANECZNA W RYTMACH ZESPOŁU „ORION”.

 

Podczas trwania wydarzenia: degustacje przetworów mlecznych i prezentacje firm działających w branży przetwórstwa mlecznego, wystawy rolnicze, instytucji
i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa, pokaz maszyn rolniczych oraz wiele innych atrakcji.

 

CZAS NA MLEKO – CZAS NA ZBIORY – najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej to projekt, którego realizacja przyczyni się do promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, pozwoli na docenienie walorów polskiej wsi, pokaże jej bogatą tradycję i możliwości jakie ma do zaoferowania w obszarach rolnictwa, turystyki i usług związanych z tymi branżami – w otoczce kultury ludowej i tradycji. Bezpośrednia prezentacja folkloru i dziedzictwa kulturowego, przy towarzyszącej muzyce ludowej, pięknie przygotowanych stoiskach, lokalnej kuchni itp. spowodują, że turyści i mieszkańcy będą umieli lepiej docenić i ocenić bogactwo terenów wiejskich. Wydarzenie będzie miało charakter swoistego festiwalu mleka z udziałem lokalnych zakładów mleczarskich. Podczas tej imprezy plenerowej osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków z UE będą mogły uzyskać informacje na temat aktualnych możliwości ubiegania się o wsparcie. Tylko tutaj mieszkańcy, turyści i wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z tradycjami wsi jurajskiej i kieleckiej poprzez prezentowany strój, obrzędy, przygotowane wieńce, stoiska promujące lokalne przetwory mleczne oraz kuchnię tradycyjną. Osobiście uczestnicząc w wydarzeniu, każda osoba będzie mogła z bliska zapoznać się z tymi wartościami oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat wsi, możliwości jakie oferuje oraz środków, których pozyskanie może stać się dodatkowym atutem, by zamieszkać na wsi i z nią związać swoje życie. Zapraszamy!

Zakładane rezultaty:

Organizacja wydarzenia pn.: „CZAS NA MLEKO – CZAS NA ZBIORY – najlepsze tradycje wsi jurajskiej i kieleckiej przyczyni się do promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich:

- dzięki organizacji wydarzenia przynajmniej 800 osób zapoznanych zostanie z kulturą, przedsiębiorczością oraz możliwościami jakie daje polska wieś – a dokładnie wieś jurajska i kielecka;

- za pośrednictwem portali społecznościowych publikowanych przez partnerów operacji oraz uczestników (na prywatnych profilach) – promocja wydarzenia będzie znacznie szersza, z pewnością przekroczy liczbę 2 tys. osób, które o wydarzeniu się dowiedzą i poznają jego założenia za pośrednictwem informacji oraz zdjęć.

- w wydarzeniu udział weźmie min. 200 osób – delegacji z różnych gmin w strojach ludowych (lista);

- udział w wydarzeniu weźmie łącznie ok. 800 osób, które zyskają dostęp do informacji o lokalnej przedsiębiorczości, tradycji, a także do informacji na temat PROW 2014-2020 i innych możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;

- oprócz 800 osób, uczestników imprezy plenerowej - informacja o wydarzeniu przekazana zostanie za pośrednictwem mediów (przynajmniej 2 gazety), stron internetowych partnerów oraz portali społecznościowych (min. 4 publikacje internetowe) - trafi do znacznie większej liczby odbiorców;

– udział w imprezie dla wszystkich uczestników będzie nieodpłatny, uczestnikom przekazanych zostanie ok. 100 sztuk materiałów promocyjnych i informacyjnych, porady udzielane będą przynajmniej na 2 stoiskach.

 Partnerami w realizacji powyższej operacji są: POWIAT ZAWIERCIAŃSKI, GMINA SZCZEKOCINY ORAZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com