^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

DEBATA nt. " PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ"

13

19 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie nt. " Przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej : potencjał wzrostu gospodarczego a zwiekszona wydajność rolnictwa."
Zaproszeni zostali goście z instytucji europejskich, krajowych oraz lokalnych. Między innymi z  Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polskiego Sejmu i Senatu, Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego, uniwersytetów (m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), ambasad (m.in. Republiki Czeskiej), a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego (m.in. Fundacja Heinricha Bolla),administracji rządowej, związków (np. Polski Związek Owczarski), pracodawców, a także lokalnych izb rolniczych (np. Mazowiecka Izba Rolnicza).Obradowali oni przy okrągłym stole i szukali odpowiedzi na istotne pytania: Jaki powinna przyjąć kształt WPR w kolejnej dekadzie XXI wieku? Co zrobić żeby pogodzić efektywność produkcji rolnej w Europie z koniecznością zwiększenia ochrony środowiska naturalnego? Uczestnicy debaty zorganizowanej przez EURACTIV.pl i Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie szukali najlepszych odpowiedzi na te powyższe jak również inne pytania.
Więcej informacji  :https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/wyzwania-przed-nowa-wspolna-polityka-rolna/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com