^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

26 lat Krajowej Wystawy Rolniczej

Częstochowa jest szczególnym miastem, to tu już w 1382 roku w pobliżu ówczesnej osady na wzgórzu Jasnej Góry, swoje miejsce znalazła Matka Boża w Cudownym Obrazie. Od tego czasu rzesze wiernych zmierzają do stóp Jasnogórskiej Pani modląc się o szczęście własne i ojczyzny. Również organizatorzy wystawy w 1909 roku uznali, że tereny u podnóża klasztoru są najwłaściwszym do przedstawienia ówczesnego dorobku w rolnictwie i jego otoczeniu.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie rozumiejąc i doceniając intencje organizatorów Wystawy Przemysłu i Rolnictwa z 1909 roku, za zgodą Ojców Paulinów przeniósł tegoroczne wydarzenia związane z wystawą na teren klasztoru. Dzięki życzliwości i zrozumieniu Ojców Paulinów nasze przedsięwzięcie uzyskało nowy wymiar.logo kwr 2017
Od dwudziestu sześciu lat nasz Ośrodek jest organizatorem Krajowej Wystawy Rolniczej, która towarzyszy obchodom Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Jest to jedna z największych tego rodzaju imprez w kraju, ciesząca się zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających, których każdego roku przybywa blisko 100 tys. I tak, od roku 2000 do dnia dzisiejszego, do wystawy włączone zostały Dni Europejskiej Kultury Ludowej, połączone z występami zespołów ludowych z kraju i z zagranicy, Targami Sztuki Ludowej, których organizatorem został Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Okolicznościowe wystawy na ten czas otwiera również Muzeum Częstochowskie.
Honorowym Patronatem XXVI Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
W wystawie corocznie uczestniczą przedstawiciele Parlamentu i Rządu RP, przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz Episkopatu Polski. Krajowa Wystawa Rolnicza stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii, ochrony środowiska, żywności ekologicznej, przetwórstwa rolno – spożywczego, ogrodnictwa oraz energii odnawialnej.

08
Na uroczystą inaugurację rolniczego święta, która w bieżącym roku odbyła się w sobotę 2 września przy stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przybyli m.in. : Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Senatu, Jarosław Danowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Joanna Kowalska – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Petera – Doradca Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariusz Trepka – II Wicewojewoda Śląski, Janusz Byliński – były Minister Rolnictwa, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Maria Fajger – Prezes ARiMR, Adam Sekściński – Prezes KRUS, Sławomir Siwek –Przewodniczący Rady Fundacji „ Solidarna Wieś ”, Marek Lasota – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Zenon Sułecki – Prezes Zarządu Fundacji Solidarna Wieś. W tegorocznej Wystawie po raz pierwszy wziął udział Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Witold Strobel. Obecni byli również śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych województwa śląskiego oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.
Władze kościelne reprezentowali Ks. Prałat dr Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników.

01

Następnie odbyła się najbarwniejsza część uroczystości – przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę w towarzystwie Dziecięco –Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mażoretkami GOK Mykanów.
Rolników, handlowców oraz gości honorowych powitał Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

03

02
W czasie otwarcia Wystawy dokonano podsumowania wojewódzkich edycji konkursów prowadzonych przez ŚODR w Częstochowie : „ AGROLIGA 2017 ‘’ w województwie śląskim, „ Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim”, „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie śląskim”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali także zwycięzcy lokalnego konkursu „ Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo regionu częstochowskiego”.04
Nastąpiło również wręczenie odznaczeń przyznanych pracownikom ŚODR w Częstochowie przez Prezydenta RP oraz wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla rolnictwa” i „ Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

05

Okolicznościowe upominki za szczególne wspieranie działań związanych z organizacją tegorocznej Wystawy – wręczył Dyrektor Ośrodka Marek Dziubek
W Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze odbyła się konferencja nt.
„Wykorzystanie środków PROW 2007 – 2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014-2020”. Wykładowcami byli : Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Jerzy Motłoch oraz Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Beata Fąfera. Podczas konferencji doradcy ŚODR udzielali porad w zakresie PROW 2014-2020.
Wystawa, to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Podczas dwudniowej imprezy rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, KRIR, a także banków obsługujących wieś i rolnictwo.

12
W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: targi nasienne, paszowe i pszczelarskie, wystawa przedsiębiorczości, kiermasze rolnictwa ekologicznego i produktów rolno- spożywczych, prezentacje Lokalnych Grup Działania oraz Odnawialnych Źródeł Energii.
Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych – to połączony z degustacją pokaz, mający na celu promocję regionu śląskiego i jego tradycji kulinarnych.09
Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych zorganizowana przy IV LO im. H. Sienkiewicza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
I jak zwykle oblegane były stoiska ogrodnicze na Kiermaszu Kwiatów i Krzewów Ozdobnych.

10
Wystawę tłumnie zwiedzali częstochowianie i pielgrzymujący na Jasnogórskie uroczystości dziękczynienia za plony, rolnicy z całego kraju.
W sobotni wieczór (2 września br.) w Bazylice na Jasnej Górze odbył się uroczysty koncert z udziałem solistów, chóru Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk” oraz Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej.

07
Wystawie towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe z dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przygotował wystawę Marty Kunikowskiej – Mikulskiej. Wystawie towarzyszył koncert Zuzanny – kompozytorki i autorki tekstów, obdarzonej niezwykłą wrażliwością i talentem muzycznym. Na Placu Biegańskiego w ramach XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej mogliśmy podziwiać występy kapel i zespołów ludowych z całej Polski i zagranicy. W niedzielę 3 września 2017 r ., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w mszy świętej na Jasnej Górze. Obecny był rownież Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

15W podziękowaniu za tegoroczne zbiory, rolnicy ofiarowali dożynkowe wieńce, chleb oraz owoce, warzywa, miód i kwiaty.

11
Organizatorem XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy.
Imprezę wspierali m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Patronat telewizyjny nad imprezą sprawowała TVP 1, TVP Katowice. Ponadto patronat medialny objęli m.in. : Polskie Radio, Polskie Radio Katowice, Tygodnik Katolicki Niedziela.
XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie od lat towarzysząca Jasnogórskim Dożynkom – zgromadziła ponad 400 wystawców z całego kraju oraz blisko 80 tys. zwiedzających.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com