^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

26 lat Krajowej Wystawy Rolniczej

Częstochowa jest szczególnym miastem, to tu już w 1382 roku w pobliżu ówczesnej osady na wzgórzu Jasnej Góry, swoje miejsce znalazła Matka Boża w Cudownym Obrazie. Od tego czasu rzesze wiernych zmierzają do stóp Jasnogórskiej Pani modląc się o szczęście własne i ojczyzny. Również organizatorzy wystawy w 1909 roku uznali, że tereny u podnóża klasztoru są najwłaściwszym do przedstawienia ówczesnego dorobku w rolnictwie i jego otoczeniu.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie rozumiejąc i doceniając intencje organizatorów Wystawy Przemysłu i Rolnictwa z 1909 roku, za zgodą Ojców Paulinów przeniósł tegoroczne wydarzenia związane z wystawą na teren klasztoru. Dzięki życzliwości i zrozumieniu Ojców Paulinów nasze przedsięwzięcie uzyskało nowy wymiar.logo kwr 2017
Od dwudziestu sześciu lat nasz Ośrodek jest organizatorem Krajowej Wystawy Rolniczej, która towarzyszy obchodom Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Jest to jedna z największych tego rodzaju imprez w kraju, ciesząca się zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających, których każdego roku przybywa blisko 100 tys. I tak, od roku 2000 do dnia dzisiejszego, do wystawy włączone zostały Dni Europejskiej Kultury Ludowej, połączone z występami zespołów ludowych z kraju i z zagranicy, Targami Sztuki Ludowej, których organizatorem został Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Okolicznościowe wystawy na ten czas otwiera również Muzeum Częstochowskie.
Honorowym Patronatem XXVI Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.
W wystawie corocznie uczestniczą przedstawiciele Parlamentu i Rządu RP, przedstawiciele instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz Episkopatu Polski. Krajowa Wystawa Rolnicza stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii, ochrony środowiska, żywności ekologicznej, przetwórstwa rolno – spożywczego, ogrodnictwa oraz energii odnawialnej.

08
Na uroczystą inaugurację rolniczego święta, która w bieżącym roku odbyła się w sobotę 2 września przy stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przybyli m.in. : Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Senatu, Jarosław Danowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Joanna Kowalska – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Petera – Doradca Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariusz Trepka – II Wicewojewoda Śląski, Janusz Byliński – były Minister Rolnictwa, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Maria Fajger – Prezes ARiMR, Adam Sekściński – Prezes KRUS, Sławomir Siwek –Przewodniczący Rady Fundacji „ Solidarna Wieś ”, Marek Lasota – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Zenon Sułecki – Prezes Zarządu Fundacji Solidarna Wieś. W tegorocznej Wystawie po raz pierwszy wziął udział Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Witold Strobel. Obecni byli również śląscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych województwa śląskiego oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.
Władze kościelne reprezentowali Ks. Prałat dr Stanisław Sojka – Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników.

01

Następnie odbyła się najbarwniejsza część uroczystości – przemarsz oficjalnych gości na Jasną Górę w towarzystwie Dziecięco –Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mażoretkami GOK Mykanów.
Rolników, handlowców oraz gości honorowych powitał Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

03

02
W czasie otwarcia Wystawy dokonano podsumowania wojewódzkich edycji konkursów prowadzonych przez ŚODR w Częstochowie : „ AGROLIGA 2017 ‘’ w województwie śląskim, „ Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim”, „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie śląskim”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali także zwycięzcy lokalnego konkursu „ Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo regionu częstochowskiego”.04
Nastąpiło również wręczenie odznaczeń przyznanych pracownikom ŚODR w Częstochowie przez Prezydenta RP oraz wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla rolnictwa” i „ Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

05

Okolicznościowe upominki za szczególne wspieranie działań związanych z organizacją tegorocznej Wystawy – wręczył Dyrektor Ośrodka Marek Dziubek
W Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze odbyła się konferencja nt.
„Wykorzystanie środków PROW 2007 – 2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014-2020”. Wykładowcami byli : Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Jerzy Motłoch oraz Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Beata Fąfera. Podczas konferencji doradcy ŚODR udzielali porad w zakresie PROW 2014-2020.
Wystawa, to nie tylko ekspozycje. To także okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Podczas dwudniowej imprezy rolnikom doradzali pracownicy naukowi instytutów branżowych resortu rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, KRIR, a także banków obsługujących wieś i rolnictwo.

12
W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: targi nasienne, paszowe i pszczelarskie, wystawa przedsiębiorczości, kiermasze rolnictwa ekologicznego i produktów rolno- spożywczych, prezentacje Lokalnych Grup Działania oraz Odnawialnych Źródeł Energii.
Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych – to połączony z degustacją pokaz, mający na celu promocję regionu śląskiego i jego tradycji kulinarnych.09
Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych zorganizowana przy IV LO im. H. Sienkiewicza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
I jak zwykle oblegane były stoiska ogrodnicze na Kiermaszu Kwiatów i Krzewów Ozdobnych.

10
Wystawę tłumnie zwiedzali częstochowianie i pielgrzymujący na Jasnogórskie uroczystości dziękczynienia za plony, rolnicy z całego kraju.
W sobotni wieczór (2 września br.) w Bazylice na Jasnej Górze odbył się uroczysty koncert z udziałem solistów, chóru Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk” oraz Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej.

07
Wystawie towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe z dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przygotował wystawę Marty Kunikowskiej – Mikulskiej. Wystawie towarzyszył koncert Zuzanny – kompozytorki i autorki tekstów, obdarzonej niezwykłą wrażliwością i talentem muzycznym. Na Placu Biegańskiego w ramach XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej mogliśmy podziwiać występy kapel i zespołów ludowych z całej Polski i zagranicy. W niedzielę 3 września 2017 r ., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w mszy świętej na Jasnej Górze. Obecny był rownież Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

15W podziękowaniu za tegoroczne zbiory, rolnicy ofiarowali dożynkowe wieńce, chleb oraz owoce, warzywa, miód i kwiaty.

11
Organizatorem XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy.
Imprezę wspierali m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Patronat telewizyjny nad imprezą sprawowała TVP 1, TVP Katowice. Ponadto patronat medialny objęli m.in. : Polskie Radio, Polskie Radio Katowice, Tygodnik Katolicki Niedziela.
XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie od lat towarzysząca Jasnogórskim Dożynkom – zgromadziła ponad 400 wystawców z całego kraju oraz blisko 80 tys. zwiedzających.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.czwa.odr.net.pl w zakładce GALERIA

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com