^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Coroczne warsztaty metodyki doradztwa

W dniach 15-17 maja br. w Krakowie odbyły się „XIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodyki Doradztwa dla Kierowników Działów Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw z Ośrodków Doradztwa Rolniczego” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałem w Krakowie.

cdr01
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy w osobach:  Pani Ewa Grodzka - Naczelnik Wydziału oraz Pan Marek Cieśliński. Organizatora warsztatów, obok Pani Katarzyny Boczek- Zastępcy Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, reprezentowali pracownicy CDR w Brwinowie oraz Oddziałów w Krakowie, Radomiu i Poznaniu. Ponadto w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce.

cdr02
Tematyka tegorocznych warsztatów dotyczyła przede wszystkim opracowania jednolitego wzoru rocznego sprawozdania z działalności środków doradztwa rolniczego oraz algorytmu wyliczania miernika do działalności doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej.  Podczas spotkania przeprowadzono również analizę trudności i błędów pojawiających się w ramach wdrażania jednolitego systemu planowania działalności ODR-ów na 2017r. Dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów cieszyły się przygotowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie propozycje szkoleń przygotowujących do doradzania w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych„ w ramach PROW na lata 2014-2020.

cdr03

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com