^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ XXV KRAJOWĄ WYSTAWĘ ROLNICZĄ

     W dniach 03 - 04 września br. odbędzie się w Częstochowie XXV Krajowa Wystawa Rolnicza towarzysząca ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Organizatorem Wystawy jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a jej współorganizatorem Urząd Miasta Częstochowy.

     Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to największa w regionie śląskim i jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Wystawie towarzyszyć będą XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej.

 

plakat wystawa 2016

 

Wystawie towarzyszyć będzie koferencja na temat „Innowacje w PROW 2014-2020 - szansą na rozwój polskiego rolnictwa”, która odbędzie się 3 września 2016 roku w  Auli Akademii Polonijnej w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

godz.14:15 – 15:25

 

Otwarcie spotkania, powitanie Gości

- Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w MRiRW

- uhonorowanie pracowników instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie promowania i wprowadzania innowacji w rolnictwie i na obszary wiejskie

- Grzegorz Boski – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

- jednostka koordynująca - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przedstawienie koncepcji, celów i zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działania WSPÓŁPRACA

- Konrad Jarzyński - Dyrektor Śląskiego OR ARiMR

 

godz.15:25 – 16.10

 

Wykład „ Innowacje w PROW 2014-2020” - dr hab. inż. Józef Kania prof. UR w Krakowie

 

godz. 16:10 – 16.35

Wykład „Krajowy system wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej”

Transfer wiedzy z nauki do praktyki - Prof. dr hab. Edward S. Gacek – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

 

godz. 16:35-17:00

 

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

JUBILEUSZOWEJ XXV  KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W CZĘSTOCHOWIE

XVII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ

 
 

2 września 2016 r. (piątek)

godz. 18:00  

Wystawa Malarstwa Karoliny Matyjaszkowicz   „ZAŚWIATY”. Regionalny Ośrodek Kultury ul Ogińskiego 13 a

godz. 11.00-18.00

Wystawy w Muzeum Częstochowskim (Pawilony Wystawowe w Parku Staszica oraz Galeria Dobrej Sztuki, Al. NMP 47)

3 września 2016 r. (sobota)

godz. 9:45-10:00           

Przyjazd zaproszonych Gości. Akademia Polonijna, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6

godz. 10:00-11:30           

Otwarcie XXV Krajowej Wystawy Rolniczej i XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej

- powitanie Gości

- wystąpienia zaproszonych Gości

- podsumowanie finału wojewódzkiego konkursu AGROLIGA 2016 w woj. śląskim     

- podsumowanie finału wojewódzkiego konkursu   „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” w woj. śląskim

- podsumowanie finału wojewódzkiego konkursu   „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w woj. śląskim

- podsumowanie konkursu „Najlepszy zakład   przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego”

godz. 11:30    

Przemarsz oficjalnych Gości w towarzystwie Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mażoretkami GOK we Wręczycy Wielkiej na teren Wystawy

Zwiedzanie Wystawy:

- Maszyny i narzędzia rolnicze

- Prezentacja osiągnięć nauki rolniczej i sieci na rzecz innowacji w rolnictwie,

- Prezentacja rządowych instytucji rolniczych

- Prezentacja instytucji rolniczych i okołorolniczych

- Targi Pszczelarskie

- Targi Nasienne i Paszowe

- Festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych,

- Prezentacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Prezentacja Zagród Edukacyjnych

- Wystawa drobnego inwentarza

- Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich,

- Kiermasze: kwiatów i krzewów ozdobnych, rolnictwa ekologicznego, produktów rolno-spożywczych

- Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich

   XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej - Plac Biegańskiego

- Targi Sztuki Ludowej

- koncerty zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych z kraju i zagranicy (od godz. 16.00)   

godz. 14.15

Konferencja na temat „Innowacje w PROW 2014-2020 - szansą na rozwój polskiego rolnictwa”. Aula Akademii Polonijnej w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6.

godz. 15.00

Przejazd kolumny zabytkowych ciągników rolniczych po terenie Wystawy

godz. 18:00 - 20:00           

Widowisko pt. "Wesele na Górnym Śląsku" Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z gościnnym udziałem aktorów śląskich teatrów. Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, Częstochowa, ul. Wilsona 16

Przed koncertem:

- wręczenie Pucharów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- wręczenie Jubileuszowej Statuetki XXV Krajowej Wystawy Rolniczej

- wręczenie Statuetek Dyrektora ŚODR

- wręczenie Pamiątkowych Statuetek przez Prezydenta Miasta Częstochowy z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy

- wręczenie Statuetki SITR Oddział Częstochowa

4 września 2016 r. (niedziela)

godz. 11.00 - 13.00           

Uroczysta Msza Święta Dożynkowa - Błonia Jasnogórskie

godz. 15.00 - 19.00           

Koncerty zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych z kraju i zagranicy. Plac Biegańskiego

godz. 19.00 - 19.30           

Zakończenie Krajowej Wystawy Rolniczej i Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Plac Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Wystawa dostępna dla zwiedzających: 3 - 4 września od godz. 10.00   do 18.00

 

PLAN WYSTAWY

 

plan wystawy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com