^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MRiRW zaprasza do konsultacji publicznych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, w związku ogłoszeniem przez komisarza Phila Hogana publicznych konsultacji na temat doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania obowiązku zazielenienia w ramach schematu dopłat bezpośrednich, zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego w nich udziału.

logo-mrirwGrupy docelowe

Oczekiwane są poglądy od rolników, administracji państw członkowskich, reprezentatywnych organizacji oraz organizacji pozarządowych na poziomie UE i krajowym, uczelni, jednostek badawczych oraz zainteresowanych grup społecznych.

Biorąc pod uwagę zakres oraz poziom szczegółowości przedmiotu, te konsultacje są skierowane w szczególności do zawodowej grupy i innych interesariuszy z głęboką wiedzą i doświadczeniem w zakresie zazielenienia.

Okres konsultacji  od 15 grudnia 2015r do 8 marca 2016r.

Cel konsultacji

Oczekiwane są poglądy w zakresie doświadczeń pochodzących z  wdrażania obowiązkowego zazielenienia dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i są zawarte w Akcie Delegowanym Komisji (UE) nr 639 /2014 oraz Akcie Implementacyjnym Komisji (UE) nr 641/2014

KE szczególnie zależy na poglądach związanych z wdrażaniem zazielenienia, równych warunków gospodarowania (możliwość zarządzania gospodarstwem na równej stopie z rolnikami z innych państw UE) i potencjale produkcyjnym, uproszczenia zakresu zazielenienia w możliwy sposób i zmniejszenia obciążeń administracyjnych z tym związanych. Oczekujemy na pierwszy pogląd na efekty zazielenienia.

Ten wkład przyczyni się do analiz prowadzonych w Komisji w kierunku potencjalnej redukcji obciążeń administracyjnych dla rolników i krajowej administracji, które wynikają z wdrażania  tych aktów prawnych, które są nakładaniem  się  zobowiązań   lub są niespójne i mogą być zmodyfikowane bez wpływu na cele środowiskowe zazielenienia oraz odpowiednie zarządzanie  finansowaniem WPR.

Sposób udziału w konsultacjach

Należy wypełnić załączony kwestionariusz, najlepiej w języku angielskim (można tez w języku polskim), kwestionariusz liczący 24 strony, w którym są  pytania do zaznaczenia oraz opisowe.

Linki:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year

Źródło:www.minrol.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com