^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MRiRW zaprasza do konsultacji publicznych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, w związku ogłoszeniem przez komisarza Phila Hogana publicznych konsultacji na temat doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania obowiązku zazielenienia w ramach schematu dopłat bezpośrednich, zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego w nich udziału.

logo-mrirwGrupy docelowe

Oczekiwane są poglądy od rolników, administracji państw członkowskich, reprezentatywnych organizacji oraz organizacji pozarządowych na poziomie UE i krajowym, uczelni, jednostek badawczych oraz zainteresowanych grup społecznych.

Biorąc pod uwagę zakres oraz poziom szczegółowości przedmiotu, te konsultacje są skierowane w szczególności do zawodowej grupy i innych interesariuszy z głęboką wiedzą i doświadczeniem w zakresie zazielenienia.

Okres konsultacji  od 15 grudnia 2015r do 8 marca 2016r.

Cel konsultacji

Oczekiwane są poglądy w zakresie doświadczeń pochodzących z  wdrażania obowiązkowego zazielenienia dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i są zawarte w Akcie Delegowanym Komisji (UE) nr 639 /2014 oraz Akcie Implementacyjnym Komisji (UE) nr 641/2014

KE szczególnie zależy na poglądach związanych z wdrażaniem zazielenienia, równych warunków gospodarowania (możliwość zarządzania gospodarstwem na równej stopie z rolnikami z innych państw UE) i potencjale produkcyjnym, uproszczenia zakresu zazielenienia w możliwy sposób i zmniejszenia obciążeń administracyjnych z tym związanych. Oczekujemy na pierwszy pogląd na efekty zazielenienia.

Ten wkład przyczyni się do analiz prowadzonych w Komisji w kierunku potencjalnej redukcji obciążeń administracyjnych dla rolników i krajowej administracji, które wynikają z wdrażania  tych aktów prawnych, które są nakładaniem  się  zobowiązań   lub są niespójne i mogą być zmodyfikowane bez wpływu na cele środowiskowe zazielenienia oraz odpowiednie zarządzanie  finansowaniem WPR.

Sposób udziału w konsultacjach

Należy wypełnić załączony kwestionariusz, najlepiej w języku angielskim (można tez w języku polskim), kwestionariusz liczący 24 strony, w którym są  pytania do zaznaczenia oraz opisowe.

Linki:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year

Źródło:www.minrol.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com