^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MRiRW zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nt. systemu platności bezpośrednichw latach 2015-2020

Do 11 lipca br.  można kierować na adres  swoje sugestie i opinie na temat kształtu płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej, które obowiązywać będą w Polsce już  od 2015 r. Państwa uwagi będą uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Oto niektóre proponowane przez MRiRw rozwiązania:

- wdrożenie płatności dodatkowych na bazie środków przesuniętych z II-go filaru WPR (25%) na grupę gospodarstw średnich. Pozwoli to na skuteczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali produkcji, jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse na trwały rozwój

- trzy możliwe warianty wdrożenia płatności dodatkowych. W każdym z nich płatność do wszystkich kwalifikujących się hektarów nie będzie mniejsza niż 184 EUR/ha, W zależności od przyjętego rozwiązania, wysokość wsparcia wzrośnie, osiągając w jednym z proponowanych wariantów stawkę nawet  246 EUR/ha

- rolnicy, którzy zdecydują się na zwiększenie towarowości swoich gospodarstw będą mogli dodatkowo skorzystać z nowych form płatności do produkcji

- wyższe wsparcie dla młodych rolników i uproszczone reguły dla małych gospodarstw rolnych.

szkolenie clip

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com