^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uwaga KLESZCZE!

kleszcz1

UWAGA KLESZCZE!

Można już mówić śmiało o inwazji kleszczy,  które niestety będą nam towarzyszyć prawdopodobnie  do października/listopada w zależności od warunków pogodowych.  Populacja kleszczy z roku na rok jest coraz liczniejsza. Stanowią one duże zagrożenie dla ludzi jak i zwierząt. Szczególnie narażoną grupą zawodową są rolnicy , leśnicy. Już w roku 2012 przyznanych przez KRUS odszkodowań trwałego lub długoterminowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanych przez powikłania po ukąszeniach przez kleszcze stanowiły prawie 86% składanych wniosków. 

Obszarami najliczniejszego występowania kleszczy jest północno-wschodnia, cała wschodnia i poludniowa Polska (opolskie, śląskie i małopolskie) oraz województwo lubuskie.

Wchodząc do lasu lub na tereny zielone należy zapewnić odpowiedni ubiór: jasny- łatwy do wzrokowego zlokalizowania kleszczy, długie nogawki i rękaw- utrudniajacy kleszczom wzgryzienie się w powłoki ciała. Stosowanie repelentów.

Nie należy lekceważyć tych małych pajęczaków, ponieważ ich ugryzienie może mieć tragiczne dla zdrowia i życia skutki (wektory chorób: borelioza, anaplazmoza, tularemia, gorączka Q, gorączka krwotoczna, kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)). Wybierając się na spacery w tereny zielone najlepiej zaopatrzyć się w środki takie jak repelenty, dostępnych szeroko na rynku- apteki, drogerie.

Repelent jest to produkt stosowany do zwalczania organizmów szkodliwych (bezkręgowców, takich jak pchły, kręgowców, takich jak ptaki, ryby, gryzonie) – odstraszający je, wraz z produktami służącymi do utrzymywania higieny człowieka lub higieny zwierzęcej, można je stosować sposób bezpośredni na skórze lub w sposób pośredni w otoczeniu ludzi lub zwierząt.

Produkty biobójcze – w tym repelenty – z uwagi na obecność substancji chemicznych klasyfikowanych często jako stwarzające zagrożenie muszą być odpowiednio opakowane i oznakowane (zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 CLP).

Etykieta produktu biobójczego musi zawierać:

• nazwę produktu biobójczego;

• rodzaj postaci użytkowej;

• skład produktu (nazwy substancji czynnych i ich stężenia w metrycznych jednostkach miar);

• zakres stosowania;

• wskazówki dotyczące użytkowania, częstotliwości stosowania, dawkowania;

• wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy;

• instrukcje na temat bezpiecznego usuwania produktu biobójczego i jego opakowania, tj. bezpieczne postępowanie z odpadami;

• informacje identyfikujące podmiot odpowiedzialny;

• numer lub oznaczenie partii produkcyjnej oraz datę ważności produktu;

numer pozwolenia na obrót.

kleszcz 3

CO JEŚLI ZNAJDZIEMY KLESZCZA "WBITEGO" W POWŁOKI SKÓRNE?

NALEżY JAK NAJSZYBCIEJ USUNĄĆ KLESZCZA I ZDEZYNFEOWAĆ MIEJSCE WKŁUCIA, NASTĘPNIE USUNIĘTEGO KLESZCZE ZBADAĆ W KIERUNKU CHORÓB :

Borelioza- Brak szczepień, szybkie usunięcie kleszcza z powłok ciała, dezynfekcja miejsca wkłucia!

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU DO BADANIA:

kleszcza należy umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku i przechowywaćw temperaturze pokojowej lub w lodówce;

kleszcz przekazany do badania nie może być uszkodzony;

kleszcz z widocznymi uszkodzeniami ciała jest nieprzydatny do badania.

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZABEZPIECZONEGO W POJEMNIKU KLESZCZA DO BADANIA DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO - PIB

Najlepiej zapisać datę kiedy ugryzienie przez kleszcza kiedy ono miało miejsce oraz zrobić zdjęcie miejsca ugryzienia i kleszcza w celu identyfikacji gatunku oraz rodzaju jego stadium rozwojowego.

Informacje szczegółowe odnośnie szczepień przeciwko kleszczowe zapalemie mozgu (KZM) można znaleźć na stronie :

https://www.gov.pl/web/psse-pajeczno/szczepienia-przeciw-kleszczowemu-zapaleniu-mozgu

Na podanej poniżej stronie, można znaleść intrukcje jak postępować z kleszczem:

Uwaga Kleszcz - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zwierzeta domowe takie jak psy są najczęstrzym żywicielem kleszcza, należy je bezwzglednie zabepieczać przed ich inwazją, ponieważ również u czworonogów wkłucie się kleszcza może mieć tragiczny skutek dla jego zdrowia. Dostępne preparaty w gabinetach weterynaryjnych zapewniają ochronę naszych pupili na okres 3-5tygodni, najczęściej są one w postaci kropli do aplikacji w okolicy karku, tak aby pies nie mógł zlizać środka lub obroże ze środkiem biobójczym.

kleszcz2

W przypadku bydła, które w okresie pastwiskowym jest narażone na inwazje można stosować również środki w różnej formie tzn. iniekcji lub środków zewnetrznego oprysku, przy konsultacji z lekarzem weterynarii.

 

bydło

Bydło, owce

U przeżuwaczy najczęściej stosuje się leki wydawane na receptę przez lekara weterynarii do stosowania miejscowego-na skórę lub w postaci iniekcji w celu zwalczania nicieni przewodu pokarmowego, pasożytów płuc, samic gza owczego, kleszczy, wszy, wszołów, larw gza owczego na owcach, wszy oraz kleszczy występujących na jagniętach. Podczas leczenia grup zwierząt, należy stosować odpowiednie urządzenia dozujące i sprzęt do podawania weterynaryjnego produktu leczniczego. Dawkowanie i aplikacja musi być dokładnie sprecyzowana dla danego gatunku i osobnika, ponieważ nieodpowiednie dawkowanie może wywołac oporność pasożytów i może mieć negatywny wpływ na środowisko. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń weterynaryjnych.

 

Żródło:

Opracowanie:Pracownicy Oddział Nadzoru nad Chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, 13.04.2024

www.krus.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-koscian/uwaga-kleszcz

https://www.gov.pl/web/psse-pajeczno/szczepienia-przeciw-kleszczowemu-zapaleniu-mozgu

Zdjęcia:

Pixabay

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com