^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój PROW 2014-2020 – ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW

R

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostanie uruchomiony jesienią bieżącego roku.

Zmiany w poddziałaniu 4.2

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- zwiększenia limitu pomocy dla rolników prowadzących działalność w zakresie RHD, ze 100 tys. PLN do 200 tys. PLN;

- objęcia wsparciem nowej grupy beneficjentów – wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje na oficjalną akceptację zmian PROW 2014-2020 przez Komisję Europejską. Stąd podjęto decyzję o zmianie terminów w harmonogramie naborów wniosków dla poddziałania 4.2.

Zmiany terminy naborów wniosków

  • dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego – rozpoczęcie naboru przesunięte z września na październik 2021 r.;
  • dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania – rozpoczęcie naboru przesunięte z października na listopad 2021 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania 4.2 w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, po uzyskaniu oficjalnej akceptacji powyższych modyfikacji Programu przez Komisję Europejską, przeprowadzone zostaną nabory wniosków dla zakładów przetwórczych wyłącznie dla:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: www.framer.p

zdjęcie www.bing.com/images

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com