^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Powschodowa regulacja zachwaszczenia kukurydzy w 2019 roku

Niestety, w obecnych, deszczowych warunkach pogodowych w kukurydzy (i innych roślin w uprawie szerokorzędowej) masowo pojawiają się chwasty. Na razie są to głównie chwasty z klasy dwuliściennych, ale też już masowo pojawią się również i jednoliścienne tzw. prosowate. Chwasty dwuliścienne, gdy są w początkowych fazach rozwoju, łatwo można usunąć mechanicznie, zwłaszcza z międzyrzędzi. Jednak mechaniczne odchwaszczanie jest wręcz niemożliwe albo mało skuteczne gdy gleba jest nadmiernie wilgotna. W tej nierównej walce z chwastami skutecznym orężem są herbicydy tym bardziej, że istnieje możliwość dopasowania zalecanych preparatów zarówno do fazy rozwojowej kukurydzy jak i fazy rozwojowej chwastów.

Prawdopodobnie na naszych polach kukurydza już przeszła fazę 3 liści. Jeżeli jeszcze jest gdzieś plantacja późno siana i kukurydza jeszcze nie jest w tej fazie, to można zastosować preparat zawierający metolachlor-S i mezotrion (Camix 560 SE). Mniejsze spektrum zachwaszczenia i do fazy 4 liści kukurydzy przeciwko chwastom prosowatym i psiance czarnej można zastosować doglebowo sam metolachlor-s (Dual Gold 960 EC), metolachlor-s z terbutylazyną i mezotrionem (Lumax 537,5 SE) lub herbicyd zawierający petoksamid (Koban Pro 600 EC, Successor 600 SC,  Successor Pro 600 EC, Traxor 600 EC), i petoksamid z terbutylazyną (Successor T 550 SE, Successor Tx 467,5 SE). W tej fazie rozwojowej kukurydzy i obecnych warunkach pogodowych (duże zachmurzenie) wręcz są idealne warunki do zastosowania mieszanki herbicydów zawierających petoksamid i sulkotrion (Successor 600 SC + Shado 300 SC, Traxor 600 EC + Shado 300 SC).

Długi okres stosowania w kukurydzy mają herbicydy zawierające związki z grupy pochodnych sulfonylomocznika; można je stosować od fazy 1 aż do wykształcenia 9 liścia kukurydzy. Gwarantuje to skuteczną strategię ograniczenia zachwaszczenia w kukurydzy. Pierwszą substancją z grupy pochodnych sulfonylomocznika, którą można zastosować od fazy 1 do 7 liścia jest rimsulfuron, który w połączeniu z adjuwantami skutecznie niszczy chwasty dwuliścienne w fazie 2-3 liści, prosowate w fazie 2-4 liści i perz rozłogowy w fazie 5-7 liści. Zalecane są takie połączenia rimsulfuronu z silikonem organicznym: Egzecutor 25 SG + Asystent+, Rimel 25 SG + Asystent+l ub z etoksylowanym alkoholem izodecylowym (Titus 25 WG + Trend 90 EC, Mambo 25 WG + Trend 90 EC, Ramzes 25 WG + Trend 90 EC). Drugą substancją z grupy pochodnych sulfonylomocznika jest tritosulfuron, który w herbicydach przeznaczonych do odchwaszczania kukurydzy występuje w połączeniu z dikambą (Jatagan 75 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Siłacz Max 75 WG)  Samą dikambę znajdziemy w herbicydzie Dicash; preparat ten bardzo dobrze zwalczy komosę białą i ambrozję bylicolistną, a inne chwasty są bardziej odporne na jego działanie. Skuteczność herbicydów z dikambą i tritosulfuronem można zwiększyć dodając adiuwant Olbras 88 EC. Należy pamiętać, że herbicydy te można stosować w fazie 2-5 liści kukurydzy.  Nieco dłuższy okres stosowania – faza 2-6 liści kukurydzy oraz szersze spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym perz, mają herbicydy zawierające foramsulfuron i jodosulfuron metylosodowy (Maistrer 310 WG, Maistrer 31 OD, Raper 31 OD). Jest to grupa herbicydów, które można stosować w systemie dawek dzielonych, szczególnie polecanym w przypadku masowego pojawiania się chwastów. Wówczas pierwszy (I) zabieg wykonujemy w fazie 2-4 liści kukurydzy, a drugi (II) po upływie 8-14 dni - w fazie 4-6 liści kukurydzy. Następną substancją z grupy pochodnych sulfonylomocznika, którą znajdziemy w herbicydach zalecanych do stosowania od fazy 2 do fazy 9 liści jest nikosulfuron. Lista herbicydów zawierająca tą substancję czynną jest długa i umożliwia szeroki wybór w zależności od stanu zachwaszczenia łanu i fazy rozwojowej chwastów dwu i jednoliściennych. Dla zwiększenia ilości zwalczanych gatunków producenci herbicydów łączą nikosulfuron z mezotrionem (związek z grupy trójketonów) w herbicydach Elpaso 105 OD, Elumis 105 OD, Solux 105 OD, czy z mezotrionem i rimsulfuronem (pochodne sulfonylomocznika) w herbicydach Arigo 51 WG i  Colombus 51 WG, zalecanych do łącznego stosowania z adiuwantem Trend 90 EC. Można nabyć preparaty zawierające też nikosulfuron i rimsulfuron stosowane łącznie z adiuwantem (Hector 53,6 WG + Trend 90 EC, Principal 53,6 WG + Trend 90 EC). Herbicydy zawierające nikosulfuron można połączyć w zbiorniku opryskiwacza z herbicydami zawierającymi sulkotrion (związek z grupy trójketonów) np. Innovate 240 SC + Shado 300 SC, Novel 240 SC + Shado 300 SC, Squash 240 SC + Shado 300 SC, Vectis 240 SC + Shado 300 SC, Nicogran 040 SC + Sulcogan 300 SC.  W przypadku herbicydu Nicogran 040 SC należy pamiętać, że można go stosować raz na dwa lata na tym samym polu.

Stosowanie herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika ma pewne zalety, które skłaniają plantatorów kukurydzy do ich stosowania. Są to chociażby małe ilości do aplikacji, łatwość uzyskania cieczy roboczej, a przede wszystkim duża możliwość dopasowania herbicydu do aktualnego zachwaszczenia, co w warunkach deszczowej aury ma szczególne znaczenie. Niestety ciągle stosowanie sulfonylomoczników w kukurydzy,  uprawianej w monokulturze ale również w ogniwach zamianowania  może doprowadzić do wystąpienia odporności chwastów na te herbicydy na danym polu. Aby temu zapobiec, w ograniczeniu zachwaszczenia kukurydzy zaleca się stosowanie herbicydów z innymi substancjami czynnymi. Można wskazać tutaj wskazać taką substancję jak fluroksypyr w herbicydzie Starane 333 EC, stosowany w fazie 1-6 liści kukurydzy. Nieco później (2-6 liści kukurydzy) można stosować preparaty zawierające 2,4-D (grupa fenoksykwasów) w herbicydach Dicopur 600 SL i Esteron 600 EC; 2,4-D i florasulam (grupa triazolopirymidyn) w takich herbicydach jak: Deresz Bis 306 SE, Diablo 306 SE, Eguo 306 SE, Feniks 306 SE, Horse 306 SE, King 306 SE, Kojot 306 SE, Muskato 306 SE, Mustang 306 SE, Rumak 306 SE. Występowanie chwastów dwuliściennych można również regulować herbicydami zawierającymi pirydat - związek z grupy pirydazyn. Jest on substancją czynną w herbicydach Diva 600 EC, Lentagran 45 WP i Onyx 600 EC. Środki te najskuteczniej działają na chwasty będące w fazie od 2-6 liści, w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody. Chwastnicę jednostronną i chwasty dwuliścienne można ograniczać stosując herbicydy zawierające mezotrion – związek z grupy trójketonów. Najwcześniej i najdłużej (faza 1-8 liści kukurydzy) można stosować Border 100 SC, Notos 100 SC i Solis 100 SC. w fazie 2-8 liści kukurydzy można stosować herbicydy zawierające mezotrion takie jak: Ashoka 100 SC, Barracuda, Faktor, Kideka 100 SC, Madoka 100 SC, Osorno SC, Raikiri 100 SC, Razor i Temsa SC, a mezotrion z bromoksynilem (wiązek z grupy hydroksybenzonitryli) w herbicydach: Grizzly 200 OD, Nagano 200 OD i Rydwan 200 OD. Inny związek z grupy trójketonów – tembotrion polecany do stosowania w tej fazie zawierają herbicyd Laudis 44 OD, a tembotrion i bromoksynil - Auxo 337 EC.

W fazie 4-6 liści kukurydzy można stosować herbicydy zawierające bromoksynil (Bromotril 250 SC, Emblem 20 WP, Emblem Pro 385 SC). Substancja ta działa kontaktowo i wykazuje działanie parzące. Połączenie bromoksynilu z terbutyloazyną (związkiem z grupy triazyn) poszerza toksyczne działanie herbicydu również o korzenie chwastów, przez które jest pobierany i transportowany w roslinie. Takie połączenie tych substancji jest w herbicydach: Agrikorn 340 SE, Korn 340 SE, Kukugran 340 SE, Maizgard 340 SE, Maxikorn 340 SE, Prewenter New 340 SE, Zeagran 340 SE, Zorba 340 SE. Herbicydem zalecanym do stosowania w fazie 2-7 liści jest Bromoterb 500 SC, którego optymalne działanie jest wtedy, gdy chwasty osiągną co najmniej 1 parę liści właściwych.

Jednoliścienne jednoroczne i wieloletnie, w tym perz właściwy zaleca się zwalczać w kukurydzy będącej w fazie 2-9 liści, herbicydem zawierającymi cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - Focus Ultra 100 EC również łącznie z adiuwantem Dash HC. Niestety preparat ten można stosować tylko w odmianach kukurydzy tolerancyjnych na tą substancję czynną - cykloksydym.

Reasumując, wybór substancji czynnych a tym samym herbicydów do stosowania w kukurydzy jest duży, co ułatwia skuteczne ograniczenie zachwaszczenia w tej roślinie.  Jednakże zawsze należy zapoznać się z etykietą preparatu aby zapobiec stratom na skutek niewłaściwego zastosowania środka.

IMG 20190522 1107011