^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym

1

2

W dniach 15 -16 maja w CDR w Krakowie odbyło się szkolenie pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym”. Wskazano możliwości zaspokojenia w gospodarstwie potrzeb pozarolniczych – edukacyjnych, kulturowych i społecznych. Posiadane w gospodarstwie uprawy sadownicze, warzywnicze, polowe czy ogród przydomowy mogą stać się miejscem zajęć edukacyjnych lub warsztatów. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu prowadzenia usług terapeutycznych w gospodarstwach rolnych. Szkolenie obejmowało część teoretyczną, zajęcia warsztatowe oraz wyjazd studyjny do Ośrodka Farma Życia we wsi Więckowice. Cześć teoretyczną oraz warsztatową prowadziła dr Bożena Szewczyk Taranek, specjalizująca się w hortiterapii. Uczestnicy uzyskali informację dotyczące doboru roślin do ogrodu terapeutycznego a także poznali narzędzia ogrodnicze wykorzystywane w czasie zajęć rehabilitacyjnych. Drugi dzień szkolenia uczestnicy spędzili w Ośrodku Farma Życia we wsi Więckowice. Farma Życia to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Obecnie ośrodek składa się z 2 wielofunkcyjnych budynków w których wydzielone są części mieszkalne, wchodzące w skład działającego tu Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" w Więckowicach, pracownie terapeutyczne (rękodzieła/sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, edukacyjna, komputerowa, krawiecka i plastyczna, rehabilitacji ruchowej, ogrodnicza, stolarska), będące częścią odrębnej struktury - Dziennego Centrum Aktywności, oraz zaplecze biurowe i gospodarcze.
Teren ośrodka to 7 ha ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze z warzywnikiem, sadem, jagodnikiem, terenami rekreacyjnymi i zielonymi. To właśnie ekologiczne  gospodarstwo ma kluczowe znaczenie terapeutyczne w ramach tzw. "zielonej terapii". Dorosłe osoby z autyzmem uczą się tu podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych. Wykonując użyteczną pracę, zyskują poczucie sprawstwa, nabierają wiary we własne możliwości, mają możliwość bycia aktywnym w "dorosły" sposób.

www.farma.org.pl

3

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com