^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nauka Doradztwu Rolniczemu

Nauka Doradztwu Rolniczemu

            W majowych „ŚAR” w artykule „Idą lepsze czasy dla ODR?” podkreśliliśmy działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz merytorycznego wsparcia doradztwa rolniczego.

Jurgiel1Od pewnego czasu, a szczególnie od rządu „dobrej zmiany” coraz lepiej mówi się o doradztwie rolniczym, jego znaczeniu w kształtowaniu polskiej wsi czy nawet pewnej misji do odegrania w tym zakresie, docenia się znaczenie zaniedbywanego przez wiele lat doradztwa technologicznego, niektórzy z rozrzewnieniem mówią nawet o dawniejszych ośrodkach postępu rolniczego.

DSI 1465 Foto 2

Czyżby renesans Doradztwa ? Co cieszy trend ten nadal jest kontynuowany. Specjaliści Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa w czerwcu br. uczestniczyli w kilku bardzo interesujących konferencjach i szkoleniach. I tak 9 czerwca CDR Radom zorganizował szkolenie skierowane do specjalistów ds. produkcji zwierzęcej ośrodków z całego kraju Wykorzystanie precyzyjnych technologii w chowie zwierząt w aspekcie efektywności produkcji oraz ochrony środowiska ”.

IMG 3554

Dyrektor CDR Radom dr inż. Henryk Skórnicki po przywitaniu uczestników wygłosił prelekcje o roli innowacyjności w produkcji zwierzęcej. W dalszych częściach uczestnicy wysłuchali ciekawych i interesujących wystąpień przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów z branży. Szczególne zainteresowanie wzbudziły prelekcje „Precyzyjne technologie w chowie świń i bydła” oraz „Aspekty efektywności produkcji zwierzęcej oraz ochrony środowiska” zaprezentowane przez dr hab. Jacka Walczaka z Instytutu Zootechniki w Balicach.

IMG 3556

Fachowość i dogłębność wykładów pozwoliła znakomicie przybliżyć i zrozumieć istotę problematyki. Jeszcze tego samego dnia odbyło się szkolenie „Zasady i wymagania weterynaryjne dotyczące prowadzenia w gospodarstwie uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny oraz uboju z konieczności”, przeprowadzone przez PIW w Radomiu.

Jurgiel1

Natomiast 29 czerwca w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbyła się konferencja "Bioasekuracja - podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków". Głównym organizatorem konferencji był PIW oraz CDR. Uczestnikami konferencji byli przedstawicie wielu instytucji pracujących na rzecz rolnictwa a w szczególności doradcy z odr-ów oraz lekarze weterynarii.

DSI 1465 Foto 3

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczył w niej także minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że w naszym kraju  ogniska ASF u świń, wystąpiły głównie w niewielkich gospodarstwach, gdzie utrzymywanych było kilka sztuk świń, zwrócił uwagę, że rolnicy z takich gospodarstw często karmią świnie paszami pozyskanymi z łąk, gdzie mogą przebywać zakażone dziki i w ten sposób powstają ogniska choroby. Minister zaapelował do obecnych na konferencji m.in. przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego i weterynarzy, aby zintensyfikowali działania informacyjne wśród rolników dotyczące zasad ochrony przed ASF. Zapowiedziane zostało również podjęcie działań w celu intensyfikacji i zwiększenia skuteczności odstrzału dzików.

Jurgiel3

Prof. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor PIW w Puławach w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż z punktu widzenia ekonomicznego, epidemiologicznego i społecznego pojawienie się w kraju afrykańskiego pomoru świń lub grypy ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne. Wynikają one głównie z utraty możliwości eksportu wieprzowiny i mięsa drobiowego na rynki trzecie, a także, jak nie przede wszystkim, z konieczności likwidacji zwierząt w gospodarstwach dotkniętych tymi chorobami i w wyznaczonych strefach.

Jurgiel2

Katarzyna Boczek – Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, podkreśliła, że CDR bardzo ściśle współpracuje w Instytutem również w zakresie upowszechniania informacji o ASF. Działania informacyjne oraz koordynacja pracy służb doradczych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy są jednym z głównych priorytetów.

IMG 3287
Prof. Zygmunt Pejsak w swoim wystąpieniu zaznaczył, że bioasekuracja jest, jak na razie jedynym sposobem ochrony świń przed ASF, podał wiele przypadków wystąpienia ASF, omawiając przy tym główne wektory szerzenia wirusa.Ireneusz Gradka – główny specjalista CDR Oddział w Radomiu przybliżył uczestnikom konferencji możliwości wykorzystania instrumentów PROW 2014-2020, które mogą wesprzeć sektor trzody chlewnej także przyczyniając się do bioasekuracji, w tym na obszarach dotkniętych ASF.Temat konferencji okazał się bardzo trafiony a uczestnicy uświadomili sobie, iż tylko ścisła współpraca wielu instytucji  może przynieść efekty w zapobieganiu i zwalczaniu groźnych jednostek chorobowych.

Jurgiel4

Należy także wspomnieć o spotkaniu, które odbyło się w międzyczasie, 26 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie "Nauka Doradztwu Rolniczemu". Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania przepływu informacji z nauki do praktyki, a także nawiązanie kontaktów miedzy podmiotami uczestniczącymi w budowie platformy "Nauka praktyce" przeznaczonej do skutecznego oraz efektywnego transferu wiedzy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Centralnej Biblioteki Rolniczej i Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.Gości powitała Katarzyna Boczek Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Następnie głos zabrał Jarosław Danowski - Z-ca Dyrektor ds. nauki i doradztwa z Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dotychczasowe działania związane z transferem wiedzy i innowacji, w tym na działania podjęte w ramach SIR. Zapowiedział też zorganizowanie w 2018 roku dużej międzynarodowej konferencji, w której weźmie udział 28 państw, poświęconej innowacjom w rolnictwie, będzie to okazja do zaprezentowania postępu prac w transferze wiedzy i implementacji innowacji w naszym kraju.Prof. Józef Kania z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przybliżył temat "Transfer wiedzy z nauki do praktyki w krajach Unii Europejskiej". W swoim wystąpieniu przedstawił kierunki zmian w funkcjonowaniu systemów doradztwa rolniczego oraz zwrócił uwagę na czynniki , które determinują skuteczny transfer wiedzy z nauki do praktyki.Z-ca Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej Andrzej Bieńkowski omówił stosowane przez CBR sposoby na podniesienie stopnia wykorzystania zasobów biblioteki oraz zwiększenie liczby wizyt m. in. poprzez cyfryzację zasobów i wykorzystanie różnych kanałów przepływu informacji w Internecie.W utworzonym panelu dyskusyjnym przedstawiciele różnych instytucji prezentowali koncepcje sieci przepływu informacji, skutecznych sposobów przekazywania wiedzy oraz upowszechniania wyników badań i wdrożeń.Wszyscy prelegenci wskazywali na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz transferu wiedzy z nauki do praktyki, co będzie możliwe w przypadku powstania dobrze funkcjonującej sieci wymiany informacji.

Jurgiel2

Spotkanie podsumowała Pani Katarzyna Boczek, która przedstawiła propozycje form działania na rzecz wzmocnienia współpracy "Doradztwo - Nauka". Podkreśliła, że w wymianie informacji i budowaniu portalu transferu wiedzy powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich obecnych na sali instytucji, a także przedstawiciele instytucji, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu a chcieliby przystąpić do współpracy. Zaprosiła obecnych na sali do stworzenia zespołu roboczego, który opracuje modele, schematy wg których będą prezentowane informacje na przygotowywanym portalu, tak aby były czytelne i dostępne dla wszystkich a przede wszystkim dla rolników. Na portalu znalazłyby się m.in.: wyniki badań naukowych przydatnych dla praktyki rolniczej, aktualności dotyczące szkoleń oraz konferencji branżowych, aplikacje, narzędzia umożliwiające wzajemne komunikowanie się pomiędzy uczestnikami wypracowanego modelu sieciowego. 

IMG 3558

Podsumowując, należy docenić działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz merytorycznego wsparcia doradztwa rolniczego, z pewnością wiedza wyniesiona z tych konferencji, także z dyskusji i wymiany poglądów będzie bardzo przydatna w bieżącej pracy doradczej, ale to wsparcie należy poszerzyć także o aspekt finansowy, który pracownicy doradztwa odczuliby w swoich portfelach, co znakomicie wzmocniłoby ich motywacje do jeszcze lepszej pracy. Należy z całą mocą podkreślić, że transfer wiedzy od nauki, instytutów badawczych przez doradztwo rolnicze do produkcji, do gospodarstw rolnych jest niezwykle potrzebny i ma istotne znaczenie dla właściwego rozwoju polskiego rolnictwa i jest nie do przecenienia.