^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

UPRAWY GMO w POLSCE ?

W dniu dzisiejszym w Sejmie RP odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych . oraz niektórych innych ustaw.
W chwili obecnej w Polsce nie wolno uprawiać roślin modyfikowanych genetycznie.


W 2012 r. poseł PiS Jan Szyszko napisał do premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym czytamy, że „Wielkie korporacje próbują zniszczyć polską wieś. Wpuszczając GMO do Polski zniszczymy największy jej atut, znacznie cenniejszy od chwilowych pieniędzy unijnych, a mianowicie renomę państwa, produkującego żywność najwyższej jakości. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód, jakie na polskiej wsi spowoduje wprowadzenie GMO.

W 2017 roku Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt ustawy, który zaprzecza wszystkim dotychczasowym deklaracjom PIS.
W projekcie druk 1424 utrzymano zapis polska jest krajem wolnym od GMO z zastrzeżeniem :

Art. 49a

gmo

1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO z zastrzeżeniem

2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej „strefą prowadzenia uprawy GMO”, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust.

3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie

z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.

Nie jest możliwa koegzystencja roślin GMO i tradycyjnych odmian.

Wprowadzenie stref oznaczać będzie, że stracimy niepowtarzalną szansę na produkcję wysokiej jakości żywności. Zdrowie obywateli, nieskażone środowisko, bioróżnorodność, producenci żywności ekologicznej nie sprostają wymogom „swojej „ustawy, zniknie produkt regionalny.

Czy warto?

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com