^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020

INUG w Puławach 19.01.2017r zorganizował konferencję poświęconą realizacji programu wieloletniego ,,Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczenie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

Uczestnikami byli przedstawiciele Ministerstwa z Departamentu Ochrony Roślin, Instytutów Badawczych , Izb Rolniczych, Szkół Rolniczych oraz przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

20170119 142559

Przedstawiono wyniki realizacji programu za rok 2016 (ilość konferencji, seminariów, warsztatów polowych, publikacji), następnie słuchaliśmy części merytorycznej związanej z produkcją roślinną.

Celem wieloletniego programu jest wspieranie działań w zakresie ochrony i ograniczenia niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko z uwzględnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu.

Działania sprzyjające racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych w produkcji rolniczej w świetle wyników programu wieloletniego to między innymi: rejonizacja produkcji, uwzględnienie specyfiki i siły ekonomicznej różnych grup gospodarstw oraz poziomu intensywności technologii, zrównoważona gospodarka nawozowa, integrowana ochrona roślin, prawidłowa gospodarka materią organiczną oraz kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z części wykładów dotyczącej gospodarki nawozowej obserwuje się na przestrzeni ostatnich lat wzrost zużycia nawozów mineralnych azotowych, w przeliczeniu na 1ha UR dawka azotu zwiększa się o 2kg. Ze wzrostem dawek nawozów azotowych maleje produktywność 1kg składnika i zwiększa się nawozochłonność produkcji. Zwiększa się saldo bilansu azotu w produkcji roślinnej powodując zwiększenie zasobów składnika w glebie. Dzięki racjonalnemu stosowaniu nawożenia azotowego przez rolników (dzielenie dawek nawozów, dostosowywanie nawożenia do potrzeb rozwojowych roślin) nie wzrasta stężenie azotanów w płytkich wodach podziemnych. Zużycie fosforu wykazuje słabą tendencję wzrostową. Pamiętajmy, że zakwaszenie gleb ogranicza efektywność wykorzystania stosowanych nawozów.

Odbyły się też wykłady dotyczące postępu hodowlanego i agrotechnicznego jako wsparcie procesów kształtowania jakości surowców roślinnych. Bardzo ważną rolę w tej dziedzinie mają do spełnienia doświadczenia ścisłe –dają one rekomendację, że dana odmiana sprawdzi się w określonym rejonie i w konkretnym gospodarstwie. Jest to też jeden z ważnych elementów jeśli chodzi o produkcję integrowaną. Nacisk położono na jakość materiału siewnego, nowe odmiany, odmiany mieszańcowe jak również integrowane technologie.

Celem programu było również nawiązanie współpracy ze wszystkimi jednostkami doradztwa oraz rozpoznanie ich potrzeb i problemów z zakresu produkcji roślinnej.

Przedstawiano jeszcze inne zagadnienia związane z rolnictwem np. główne aspekty ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce dlatego odsyłam zainteresowanych na stronę internetową IUNG.

                       Na podstawie materiałów IUNG z konferencji w Puławach.