^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informacja z konferencji Forum Wiedzy i Innowacji

      W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniach 8-9 listopada 2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w Paprotni koło Warszawy konferencję panelową pn. Forum Wiedzy i Innowacji.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób w tym doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego  kraju, przedstawiciele jednostek naukowych, hodowli roślin, izb rolniczych, samorządu, reprezentanci branżowych związków rolniczych oraz producenci maszyn, nawozów, środków ochrony roślin, pasz i urządzeń do przetwórstwa spożywczego.

     Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na konferencji reprezentowali – Dyrektor ŚODR pan Marek Dziubek, broker innowacji pan Jacek Lupa oraz sześciu doradców o specjalnościach odpowiadających tematyce sesji panelowych konferencji.

Główne cele konferencji to:

 • - stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz o innowacjach.
 • - dostarczenie doradcom wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy z rolnikami.- Stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów, mogących w przyszłości zaowocować utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.
 • - wykazanie, że problemy doskonalenia transferu wiedzy do praktyki rolniczej wymagają wielopłaszczyznowej, harmonijnej i stałej współpracy różnych dyscyplin nauki, doradztwa z przedstawicielami praktyki.

W trakcie Forum odbyły się dwie sesje plenarne, które prowadził prof. dr hab. Stanisław Krasowicz z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa a także sześć odbywających się równolegle sesji panelowych:

 • Nawozy i nawożenie - prowadzący prof. Wojciech Lipiński Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie
 • Innowacje w ochrony roślin - prowadzący prof. Marek Mrówczyński IOR w Poznaniu
 • Nasiennictwo prowadzący - dr Tadeusz Oleksiak IHAR w Radzikowie
 • Pasze prowadzący - dr Marcin Gołębiewski SGGW w Warszawie
 • Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw rolniczych - prowadzący prof. dr hab. Janusz Smagacz  IUNG w Puławach
 • Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa - prowadzący prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  •       Forum Wiedzy i Innowacji to promocja nowych technik i technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie sesji panelowych firmy produkujące na rzecz rolnictwa zaprezentowały oferowane, innowacyjne rozwiązania uwzględniające postęp w hodowli głównych roślin uprawnych, tendencje w ochronie roślin, intensyfikację nawożenia mineralnego, kierunki zmian w mechanizacji produkcji np. wzrost średniej mocy ciągników i wydajności maszyn roboczych, uproszczenia w uprawie, nowe tendencje w żywieniu zwierząt, postęp techniczny w zakresie produkcji, konserwacji i skarmiania pasz, wymagania konsumentów i przemysłu przetwórczego - wszystko przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

W spotkaniu wzięli również udział: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Milan Kouril broker innowacji z Czech, który zaprezentował już działające w jego kraju grupy operacyjne. Gościem honorowym Forum był Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister zwrócił uwagę na duży udział doradztwa we wsparciu małych i średnich gospodarstw, podkreślił również wagę spotkania w odniesieniu do możliwości nawiązania kontaktów, które w przyszłości będą mogły zaowocować utworzeniem grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”.

Nawiązane kontakty podczas konferencji i szeroka paleta innowacyjnych rozwiązań w technice i technologii rolniczej prezentowana podczas forum, umożliwi lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy doradczej i transfer wiedzy Nauka - Praktyce.

                                                                        innowacje paprotnia3