^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odmiany zbóż jarych proponowane przez firmę DANKO Hodowla Roślin

Pszenica jara

Pszenicę jarą uprawia się na powierzchni ok. 270 tys. ha, co stanowi ok. 3,7% w ogólnej produkcji zbóż. Na zainteresowanie tą formą pszenicy wpływa zarejestrowanie nowych odmian charakteryzujących się lepszą plennością, mniejszym porażeniem przez choroby, a przede wszystkim bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. W swojej ofercie firma DANKO posiada osiem odmian pszenicy jarej własnej hodowli:

GOPLANA, MANDARYNA, STRUNA, ARABELLA, KANDELA, KATODA, BRAWURA, BOMBONA

 

GOPLANA plenna, jakościowa, zdrowa

 • Charakteryzuje się nadzwyczajną plennośćią. W czołówce plenności w Polsce.
 • Pszenica Goplana posiada bardzo dobrą odporność choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów.
 • Posiada grube ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
 • Odmiana uniwersalna w uprawie. Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Jest odmianą średniej wysokości. W warunkach dużego uwilgotnienia gleby i intensywnej technologii uprawy wymaga skracania źdźbła.
 • Przydatna do uprawy na różnych rodzajach gleb, w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Doskonale się sprawdza na glebach kompleksu pszenno-buraczanego.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 180-200 kg/ha).

 

MANDARYNA toleruje wadliwy płodozmian

 • Jakościowa (grupa A) odmiana pszenicy jarej.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.
 • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną.
 • Odmiana wczesna, o średniej wysokości i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno o średniej MTZ, z małą ilością pośladu i o wysokiej gęstości w stanie zsypnym.
 • Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-190 kg/ha).

STRUNA lider gleb słabych

 • Nadzwyczajna plenność.
 • Posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna.
 • Wczesna, szczególnie polecana na gleby słabsze. Wykazuje doskonałą zdolność adaptacyjną do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
 • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe.
 • Odmiana przewódkowa.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

ARABELLA na gleby słabe i nie tylko

 • Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
 • Wysoki poziom plonowania na terenie całej Polski.
 • Tolerancyjna  na zakwaszenie gleby, przydatna do uprawy na glebach słabszych.
 • Bardzo wczesna, idealna do mieszanek z jęczmieniem.
 • Najwyższa odporność na osypywanie ziarna.
 • Odmiana przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

KANDELA bardzo dobra jakość piekarnicza

 • Pszenica jara o bardzo dobrej jakości ziarna (grupa A).
 • Stabilnie plonuje na terenie całej Polski.
 • Jest to odmiana o średnio późnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzewania.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH.
 • Pszenica przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 180-200 kg/ha).

KATODA  duża wydajność mąki

 • Pszenica o bardzo dobrej jakości (grupa A). Tylko jeden parametr na osiem ocenianych przez COBORU przy klasyfikacji do danej grupy jakościowej spowodował, że nie została ona zakwalifikowana do pszenic elitarnych (grupa E).
 • Katodę charakteryzuje wysoka zawartość białka i glutenu, bardzo duży wskaźnik sedymentacji SDS.
 • Dużym atutem tej odmiany jest duża wydajność mąki o jasnożółtym zabarwieniu.
 • Odmiana o dobrej plenności na terenie całego kraju.
 • Katoda wykazuje dobrą odporność na większość chorób grzybowych, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Ziarno Katody jest grube, dobrze wyrównane.
 • Odmiana o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

BRAWURA  do mieszanek zbożowych i upraw ekologicznych

 • Pszenica jara z grupy jakościowej A, o dużym potencjale plonowania.
 • Zaliczana jest do odmian wczesnych, o średniej długości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Odmiana wykazuje dobrą odporność na większość chorób pszenic (mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy, choroby podstawy źdźbła).
 • Ziarno jest średniej wielkości, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
 • Charakteryzuje się również wysoką liczbą opadania oraz średnią zawartością białka.
 • Odmiana ta znosi lekkie zakwaszenie gleby.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

BOMBONA  elita jakości na Twoim polu

 • Jest to pierwsza zarejestrowana odmiana pszenicy jarej.
 • Odmiana elitarna (E) o bardzo wysokiej wartości parametrów technologicznych oraz wypiekowych mąki.
 • Bombona jest odmianą o średniej wysokości w stosunku do innych pszenic.
 • Posiada dobrą odporność na wyleganie i choroby.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie, co daje gwarancję produkcji wysokiej jakości surowca konsumpcyjnego, w regionach o zwiększonej ilości opadów oraz wydłużonym sezonie wegetacji.
 • Ziarno Bombony jest matowe o bardzo dobrym wypełnieniu i średniej MTZ.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 180-200 kg/ha).

Pszenżyto jare

Pszenżyto jare może być konkurencyjne w stosunku do innych zbóż jarych. Głownie dzięki lepszej zdrowotności, wystarczającej wartości pokarmowej ziarna i dobrym plonom uzyskiwanym przy znacznie niższych nakładach i na znacznie słabszych glebach, niż potrzeba do uprawy pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Jako gatunek pszenżyto jare cechuje się dość późnym okresem dojrzewania, lecz wszystkie odmiany DANKO (z odmian dostępnych w doborze) są zdecydowanie najwcześniejsze. Firma DANKO w swojej ofercie posiada odmiany : SOPOT, PUZON, MAZUR, NAGANO, DUBLET

 

SOPOT super plon i sztywność

 • Pszenżyto jare Sopot charakteryzuje się rekordową plennością zarówno w technologii ekstensywnej jak i intensywnej.
 • Jest najkrótszym pszenżytem zarejestrowanym w Polsce.
 • Charakteryzuje się  bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosów, a na septoriozę liści i plew posiada najwyższą odporność spośród pszenżyt jarych.
 • Sopot wyróżnia się również najwyższą spośród wszystkich pszenżyt jarych odpornością na wyleganie. Doskonale sprawdza się w intensywnej technologii uprawy.
 • Posiada ziarno średniej grubości (około 40 gram), w typie pszenżyta Nagano, o wysokiej zawartości białka.
 • Odmiana uniwersalna w uprawie. Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 170-200 kg/ha).

PUZON najwyższa zawartość białka

 • Pszenżyto jare Puzon, to nowa odmiana  o bardzo dobrej plenności.
 • Posiada najwyższą wśród zarejestrowanych w Polsce pszenżyt zawartość białka. Idealny komponent do sporządzania mieszanek paszowych dla zwierząt.
 • Odmiana o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada bardzo dobrą odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz fuzariozę kłosów.
 • Do siewów wiosennych jak i przewódkowych.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 170-200kg/ha).

MAZUR rekordowe plonowanie      

 • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności.
 • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.
 • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
 • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
 • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

NAGANO idealne w żywieniu zwierząt

 • Odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju.
 • Nagano jest odmianą wczesną.
 • Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła.
 • Odmiana o dobrej odporności na wyleganie i najkrótszej słomie spośród wszystkich zarejestrowanych pszenżyt jarych w Polsce.
 • Odmiana typowo paszowa, o podwyższonej zawartości białka.
 • Ziarno pszenżyta Nagano jest grube o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
 • Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Nadaje się do siewów późnojesiennych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

DUBLET wyjątkowa plenność

 • Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych.
 • Wykazuje dużą odporność na choroby, a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów.
 • Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
 • Ziarno wyróżnia się wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka oraz dużą gęstością w stanie zsypnym.
 • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
 • Odmiana przewódkowa.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 170-200 kg/ha).

 

Jęczmień jary

Gatunek ten  w światowej produkcji zbóż zarówno pod względem uprawy jak i wielkości zbiorów zajmuje 4 miejsce, po pszenicy, ryżu i kukurydzy. W Polsce jęczmień jest coraz bardziej doceniany, a areał uprawy utrzymuje się na poziomie około 770 tys. ha, co stanowi około 10% w ogólnej produkcji zbóż.  W swojej ofercie handlowej DANKO Hodowla Roślin posiada jęczmiona paszowe : MELIUS, PENGUIN, ARGENTO, ELLA, KUCYK, BASIC, IRON, NATASIA, EUNOVA, odmiany browarne : AVALON, SANETTE, PROPINO, QUENCH.

 

MELIUS bezkonkurencyjny plon

 • Nowa odmiana jęczmienia jarego, szczególnie polecana na cele paszowe.
 • Bardzo dobra i stabilna plenność we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
 • Słoma średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Dobra odporność na obłamywanie dokłosia, co jest szczególnie ważne w sytuacji niemożności zbioru jęczmienia bezpośrednio po uzyskaniu przez rośliny dojrzałości.
 • Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego i rynchsporiozę, dobra na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia.
 • Piękne, grube ziarno o wysokiej MTZ (ok. 55 gram) i bardzo dobrym wyrównaniu ziarna.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2

PENGUIN  idealny w towarzystwie z owsem i pszenicą

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Bardzo dobra plenność na terenie całej Polski.
 • Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę.
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie.
 • Termin kłoszenia dostosowany do mieszanek z owsem i pszenicą.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 120-140 kg/ha).

ARGENTO idealny w średnio intensywnej uprawie

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością, szczególnie w technologii średnio intensywnej.
 • Dobra zdrowotność. Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia.
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach słabszych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 120-140 kg/ha).

ELLA  plon Twoich marzeń

 • Rewelacyjna  plenność.
 • Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu.
 • Bardzo dobra odporność na choroby.
 • Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Średnio wczesna, o grubym ziarnie.
 • Uniwersalna, zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2  (ca. 130-150 kg/ha).

KUCYK  lider gleb słabych

 • Wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w technologii średnio intensywnej.
 • Najbardziej stabilny plon na poziomie a1 spośród odmian wyższych.
 • Odmiana paszowa o wysokiej zawartości białka.
 • Grube ziarno o najwyższej gęstości spośród wszystkich odmian jęczmienia zarejestrowanych w Polsce.
 • Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.
 • Szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo).
 • Dobra odporność na wyleganie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 130-150 kg/ha).

BASIC  uda się każdemu

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Wysoki plon pięknego ziarna.
 • Bardzo dobra zdrowotność.
 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Toleruje błędy w agrotechnice.
 • Przydatna do uprawy na glebach średniej jakości.
 • Siew nasionami zaprawionymi w terminie możliwie wczesnym. Zalecana norma wysiewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 140-160 kg/ha).

IRON  liczy się plon

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Bardzo dobry poziom plonowania na terenie całej Polski.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, przez co może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.
 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
 • Odmiana średnio wczesna.
 • Bardzo dobra zdolność krzewienia.
 • Siew nasionami zaprawionymi, w terminie możliwie wczesnym. Zalecana norma wysiewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 130-150 kg/ha).

NATASIA  ekonomiczna w uprawie

 • Odmiana typu pastewnego.
 • Stabilny i wysoki poziom plonowania.
 • Odmiana o krótkim źdźble i dobrej odporności na wyleganie.
 • Przydatna do uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych. 
 • Podwyższona odporność na zakwaszenie gleby.
 • Ziarno bardzo grube o dobrym wyrównaniu i obniżonym udziale pośladu.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 140-160 kg/ha).

EUNOVA idealna na słabe gleby

 • Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności.
 • Eunova charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby jęczmienia.
 • Ziarno duże, dobrze wyrównane.
 • Wśród odmian pastewnych Eunova wyróżnia się podwyższoną zawartością białka.
 • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.
 • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca.  130-150 kg/ha).

AVALON zysk dla rolnika, niski koszt dla browaru

 • Jęczmień browarny. Posiada doskonałe parametry browarne ziarna (niska zawartość białka, niska zawartość B-glukanów, odpowiednia liczbę Kolbacha, niska lepkość brzeczki oraz wysoka kruchość słodu).
 • Duże oszczędności w kosztach słodowania i suszenia słodu.
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem plonowania, szczególnie w technologii intensywnej. Można zaoszczędzić na nawożeniu azotem.
 • Odmiana kontynentalna, toleruje niekorzystne warunki klimatyczne – okresowe niedobory wody. Zalecany do uprawy we wszystkich regionach w Polsce.
 • Posiada dobrą odporność na choroby, szczególnie na plamistość siatkową, rynchosporiozę oraz czarną plamistość.
 • Odmiana średniej wysokości, o wysokiej gęstości łanu i dobrej odporności na wyleganie.
 • Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na intensywną technologię uprawy.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).

SANETTE  międzynarodowa akceptacja jakości browarnej

 • Bardzo wysoki i stabilny plon w całej Europie.
 • Odmiana browarna o zdrowych liściach i dużej odporności na wyleganie.
 • Zawartość białka dokładnie dostosowana do wymagań słodowni i browarów.
 • Zalecana we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-330 kiełkujących ziaren na 1 m2(ca. 140-160 kg/ha).

PROPINO  nowy standard jakości dla słodowni

 • Uznane plonowanie wśród odmian browarnych i paszowych w całej Europie.
 •  Odmiana browarna o zdrowych liściach i dużej odporności na wyleganie.
 •  Bardzo niska zawartość białka gwarantująca w żniwa spokój o jakość.
 •  Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce, również na terenach z deficytem wilgoci.
 • W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300-350 kiełkujących ziaren na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

QUENCH  bezkonkurencyjny plon i rewelacyjna jakość

 • Jęczmień browarny.
 • Najwyższy plon w doświadczeniach jakościowych.
 • Wyśmienita zdrowotność liści (szczególnie odporny na mączniaka prawdziwego).
 • Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce.
 • Odmiana krótkosłoma, o wysokiej gęstości łanu i dobrej odporności na wyleganie.
 • Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na intensywną technologię uprawy.
 • W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 -350 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).
 • W związku z bardzo dobrą odpornością odmiany na choroby grzybowe w warunkach występowania niewielkiej presji chorób, ochronę można ograniczyć do jednego zabiegu zapewniającego plon i jakość.

 

Owies

Owies jest gatunkiem spełniającym ważną rolę fitosanitarna w płodozmianie z dużym udziałem zbóż, przekraczającym 70%. Gatunek ten dobrze znosi uprawę po zbożach, a sam jest dobrym przedplonem dla zbóż. Ziarno owsa w zdecydowanej części przeznaczone jest na paszę, niewielka cześć zbiorów przeznaczona jest dla przemysłu płatkarskiego. Wszystkie zarejestrowane odmiany firmy DAKO są przydatne do produkcji płatków. W ofercie znajdują się odmiany owsa: żółtoziarniste - ARKAN, ARDEN, ZUCH, BERDYSZ, BRETON, FURMAN, RAJTAR, odmiana o łusce brunatnej – GNIADY, odmiana bezłuskowa – NAGUS

 

ARKAN  niskie wymagania glebowe

 • Najnowsza odmiana owsa żółtego o bardzo wysokim poziomieplonowania.
 • Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem.
 • Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Posiada bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na rdzę źdźbłową i wieńcową, mączniaka prawdziwego, helmitosporiozę oraz septoriozę liści.
 • Jest odmianą wczesną, doskonale sprawdzającą się na słabych stanowiskach.
 • Przydatna również do mieszanej zbożowych z jęczmieniem jarym i pszenicą jarą.
 • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby.
 • Posiada ziarno średniej grubości o niskiej zawartości łuski.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 ziaren kiełkujących na 1m² (ca. 150-170 kg/ha).

ARDEN  duża tolerancja na słabe stanowiska

 • Odmiana żółtoziarnista owsa.
 • Arden jest szczególnie polecany do uprawy na słabych stanowiskach.
 • Wykazuje dobrą odporność na zakwaszenie gleby.
 • Plonuje dobrze i stabilnie na terenie całego kraju.
 • Jest to odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca, o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na rdzę wieńcową, rdzę źdźbłową i septoriozę liści.
 • Przydatna do mieszanek zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

ZUCH  odważny na każdym stanowisku

 • Odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Charakteryzuje się  bardzo dobrą plennością. Przydatna jest do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.
 • Odmiana średnio wczesna.
 • Rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Dużym atutem owsa Zuch jest grube ziarno i obniżona zawartość łuski.
 • Odmiana o dobrej odporności na choroby.
 • Posiada podwyższoną zawartość białka.
 • Zuch może być uprawiany na glebach słabszych oraz przydatny jest do uprawy jako komponent w mieszankach zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

BERDYSZ  wysoka zawartość białka

 • Średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Plonuje wysoko i stabilnie na terenie całego kraju.
 • Ziarno duże, o dobrym wyrównaniu, o średniej zawartości łuski i podwyższonej zawartości białka.
 • Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie.
 • Berdysza charakteryzuje bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na rdzę źdźbłową i  rdzę wieńcową.
 • Berdysz może być uprawiany jako komponent w mieszankach zbożowych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

BRETON  piękne, złote, ciężkie ziarno

 • Żółtoziarnista odmiana owsa.
 • Odmianę charakteryzuje wysoka plenność na terenie całego kraju.
 • Breton to owies o wczesnym terminie wiechowania i dojrzewania.
 • Rośliny są średniej długości o dobrej odporności na wyleganie oraz o bardzo dobrej odporności na rdzę wieńcową i rdzę źdźbłową.
 • Ziarno jest grube (wysoka MTZ) i dobrze wyrównane.
 • Odmiana o niskim udziale łuski.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

FURMAN 

 • Odmiana owsa żółtoziarnistego.
 • Cechuje się bardzo dobra plennością i dobrą odpornością na wyleganie.
 • Ziarno Furmana jest duże i bardzo dobrze wyrównane.
 • Jest to odmiana o średnim terminie dojrzewania, równomiernie dojrzewająca, o dobrej odporności na choroby.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

RAJTAR

 • Żółtoziarnista odmiana owsa, przeznaczona do uprawy w całym kraju.
 • Odmianę charakteryzują rośliny o dużej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści.
 •  Posiada dobrą odporność na wyleganie.
 • Termin wiechowania i dojrzewania – średnio wczesny.
 • Ziarno o małym udziale pośladu oraz wysokiej zawartości białka i tłuszczu.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

GNIADY

 • Pierwsza w Polsce zarejestrowana odmiana owsa o brunatnej łusce.
 • Odmianę charakteryzuje bardzo dobra zdrowotność, szczególnie odporność na mączniaka prawdziwego.
 • Jest to owies o średnim terminie wiechowania i dojrzewania.
 • Rośliny niewysokie o dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno Gniadego jest dorodne, bardzo dobrze wyrównane, o niskim udziale łuski.
 • Zawiera wyższy poziom aminokwasów egzogennych oraz wyższą wartość odżywczą białka, w porównaniu do odmian żółtoziarnistych.
 • Ziarno to wyróżnia się również zwiększoną zawartością Fe i Mn, wpływających na lepszą wydajność organizmu. Szczególnie polecany w żywieniu koni czy gęsi.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 150-170 kg/ha).

NAGUS najwyższy plon na glebach zakwaszonych

 • Odmiana bezłuskowa.
 • Wysoka zawartość białka i tłuszczu – doskonała wartość żywieniowa ziarna.
 • Bardzo dobra odporność na zakwaszenie gleby.
 • Odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących nasion na 1m2(ca. 115-120 kg/ha).

 

 

pszenica jara

źródło : materiały promocyjne firmy DANKO, www.danko.pl