^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Finał XIII edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”2015 w województwie śląskim

       W dniu 2 lipca br., w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie odbył się finał etapu wojewódzkiego XIII edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2015.
Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonała Pani Irena Łaba - Dyrektor OR KRUS oraz Zastępca Dyrektora OR KRUS Pani Małgorzata Niemczyk.

     Konkurs organizowany był przez KRUS po raz trzynasty i jak zawsze we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, w tym ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

      Celem konkursu jest promocja ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Do udziału w tej edycji konkursu zgłosiło się 25 gospodarstw rolnych z których Komisje Regionalne wytypowały 6 gospodarstw do etapu wojewódzkiego:

- Barbara i Piotr Jendrysiak, zam. Świbie
- Sylwia i Stefan Stroka, zam. Racibórz
- Małgorzata i Leonard Musioł, zam. Puńców
- Magdalena i Mirosław Sier, zam. Glinica
- Agata i Gotfryd, zam. Molna
- Marta i Tadeusz Sokołowscy, zam. Grabówka.

Wojewódzka Komisja Konkursowa w skład której weszli przedstawiciele: Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie - Ewa Widera i Tomasz Grzyb, PT KRUS w Katowicach – Łukasz Duda, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – Jarosław Krzystanek, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Barbara Czarnecka, Śląskiej Izby Rolniczej - Bożena Motłoch, w dniach 17 i 18 czerwca br., dokonała wizytacji i oceny wyłonionych z etapu regionalnego gospodarstw rolnych. Podstawą oceny były stwierdzone zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy, tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt.
      Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, estetyka gospodarstwa, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

     Decyzją komisji, Państwo Sylwia i Stefan Stroka z Raciborza prowadzący gospodarstwo rolne o produkcji roślinnej (warzywa i zboża), zajęli I miejsce i zostali zakwalifikowani do etapu centralnego, ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2015.

II miejsce zostało przyznane Państwu Marcie i Tadeuszowi Sokołowskim z Grabówki, gm. Mykanów, powiat częstochowski – produkcja sadownicza.

III miejsce zajęli Państwo Małgorzata i Leonard Musioł Puńców pow. cieszyński - hodowla trzody chlewnej.

Wyróżnienia otrzymali:
- Barbara i Piotr Jendrysiak, zam. Świbie
- Magdalena i Mirosław Sier, zam. Glinica, gm. Ciasna, pow. lubliniecki
- Agata i Gotfryd zam. Molna, gm. Ciasna, pow. lubliniecki.

Uroczyste podsumowanie konkursu obecnością swoją zaszczycili: I Wicewojewoda Śląski – Mirosław Szemla, Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, Wiceprzewodnicząca Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Zofia Jakubczyk – Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, Stanisław Gmitruk – Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Grzegorz Boski – Dyrektor Śląskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Tomasz Żabiński – Dyrektor
Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Artur Pustelnik Główny specjalista Agencji Nieruchomości Rolnych, Beata Marynowska Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach., Jan Grela Wiceprezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Henryk Kasiura Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów, Krzysztof Sporny – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Po uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom konkursu oraz gratulacjach, głos zabierali zaproszeni goście.

       Komisja konkursowa serdecznie gratuluje laureatom Konkursu i wyraża słowa uznania za ogromny wkład pracy we wszelkie, podejmowane działania celem poprawy warunków pracy w swoich gospodarstwach rolnych. Są one godne pochwały i naśladowania. Prowadzone przez Państwa gospodarstwa rolne są wizytówką dokonujących się przemian na polskiej wsi w ciągu ostatnich lat. 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com