^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MAPA PERMAKULTURY

Wszyscy zainteresowani permakulturą, a więc osoby prywatne, firmy oraz organizacje utożsamiające się z ruchem permakultury oraz odwołujące się w swoich działaniach do jej zasad etycznych, mogą skorzystać z możliwości ogłaszania się na stronie : https://mapa.permakultura.edu.pl/.
Mapa umożliwia wymianę i udostępnianie informacji o lokalnych inicjatywach pro środowiskowych a także integruje ekologiczną społeczność na poziomie krajowym.
Miejsca takie jak np. ekologiczne ogrody, gospodarstwa, ekowioski, centra edukacji i inne permakulturowe inicjatywy zostały zaznaczone na mapie kolorowymi pinezkami. Mogą to być ukończone, działające przedsięwzięcia, bądź rozpoczęte projekty.
Miejsca zostały podzielone na kategorie różniące się na mapie ikonami — na pasku bocznym mapy można je dowolnie wybierać i segregować, co pomaga w odnajdywaniu właściwych informacji.
Można również przeglądać kategorie, linki dosyłające znajdują się na stronie głównej poniżej mapy.

mapa2


Administratorzy mapy zapraszają do współpracy! Nie ponoszą odpowiedzialności za stopień wiarygodności opisu, który leży w gestii i dobrej intencji osoby wnioskującej o wpisanie na mapę.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com