^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PROW 2014-2020 zatwierdzony

        12 grudnia, tj. w piątek po negocjacjach prowadzonych przez MRiRW Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polska jest trzecim krajem ( z 28), który zakończył negocjacje i może rozpocząć procedurę jego wdrażania.
Do rozdysponowania na realizację 15 działań objętych PROW będzie łącznie 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. Pomoc finansowa kierowana będzie głównie do sektora rolnego, a jednym z priorytetów jest – jak mówi minister Sawicki : „wzmocnienie słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych i ich modernizacja dająca stabilizację finansową".
       Aktualną wersję PROW 2014 – 2020 można pobrać ze strony Ministerstwa lub z ostatniego wydania AgroNews'a , tam też znajdziemy jego skróconą wersję.

Warto także zauważyć, że zgodnie z nowymi wytycznymi, od zatwierdzenia PROW-u mamy 12 miesięcy do rozpoczęcia realizacji nowego planu działań w ramach KSOW. Zasady konstruowania i realizacji planu KSOW ulegają niewielkim zmianom. Obowiązkiem będzie np. opracowanie planu komunikacyjnego.04

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com