^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs plastyczny "Odpoczywaj na wsi"

okMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy ze strony Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w tym Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn."Odpoczywaj na wsi". Konkurs będzie promował wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreował pozytywny wizerunek obszarów wiejskich jako rynku turystycznego, oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny w woj. Śląskim zakończy się wyborem sześciu wyróżnionych prac i przekazaniem ich do Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Etap szkolny trwa do 30 września 2022 roku. Etap wojewódzki potrwa do dnia 21 października i zakończy się przekazaniem 6 najlepszych prac do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 listopada 2022 roku na stronie internetowej MRiRW na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.
zd odp. 3

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com