^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Duża rodzina - dużo przywilejów

Od 16 czerwca br. rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci przysługuje ogólnopolski system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, pod nazwą Karta Dużej Rodziny.

rodzina duza

 

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym niezależnie od dochodu. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci do ukończenia 18 lat lub 25 lat jeśli kontynuują naukę. Dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny. Do tej pory wydano już ponad pół miliona Kart. Złożonych wniosków o jej wydanie jest ponad 660 tysięcy.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na terenie całej Polski, które oferowane są zarówno przez firmy i instytucje państwowe, jak i prywatne. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, oznacza to, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu, aby móc skorzystać ze zniżek. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny i tych, które do tej pory przysługiwały rodzinom wielodzietnym.

 

W sumie Karta uprawnia do zniżek już w ponad 1 000 miejscach.

Do 25 listopada br. w katalogu zniżek i dodatkowych uprawnień dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny znalazła się oferta ponad 400 partnerów. Wśród nich można wyróżnić pakiety takie jak: Kultura i turystyka (133 oferty), Usługi (126 ofert), Zdrowie (18 ofert), Sport i rekreacja (38 ofert), Ośrodki wypoczynkowe, Rozrywka, Zakupy i inne.

Posiadacze Kraty mogą skorzystać z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną oraz wiele innych.

 

Ustawa z dnia 05 grudnia br. rozszerza na dorosłych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Dodatkowo przyznano również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015roku.

 

Do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny mogą włączyć się firmy i instytucje niezależnie od sektora i wielkości. Jedynym warunkiem jaki muszą spełnić jest gotowość przyznania zniżek dla posiadaczy Karty oraz zgłoszenie się do programu na podstawie specjalnego formularza, który jest dostępny na stronie www.rodzina.gov.pl.

Korzyści, jakie niesie włączenie się do programu dla firm i instytucji to między innymi:

- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

  • - zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania własną ofertą
  • - współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych.

 

kdr-awersrewers

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża rodzina.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com