^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wirtualne wizyty w Zagrodach Edukacyjnych

Zagroda edukacyjna

Ukazał się cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Filmy przedstawiają wybrane możliwości realizacji w zagrodach edukacyjnych zróżnicowanych celów edukacyjnych wychowania i kształcenia, zalecanych w dokumentach programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia oparte są o unikatowy potencjał gospodarstwa - jego infrastrukturę techniczną, produkcję i zajęcia gospodarskie, umiejętności i doświadczenia rolników, wartości rodziny wiejskiej oraz miejscową tradycję
i kulturę.

Istotą działalności Zagród Edukacyjnych jest budowanie relacji pomiędzy producentami żywności
i konsumentami, podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat pracy rolnika i pochodzenia żywności oraz wzmacnianie odpowiedzialności za środowisko.

Na cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” składa się 16 odcinków, po jednym przykładzie z każdego województwa. Z województwa śląskiego zagroda edukacyjna ”U Gazdy” prezentuje się w filmie pt.” Zagroda edukacyjna jako źródło wiedzy o zwierzętach dających mleko”.

Filmy są dostępne na kanale YouTube Centrum Doradztwa Rolniczego pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc lub https://www.youtube.com/watch?v=KyavetWyNuk&list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc  

Pełna oferta Ogólnopolskiej Sieci Zagród edukacyjnych dostępna jest na stronie https://www.zagrodaedukacyjna.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com