^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs plastyczny "Odpoczywaj na wsi"

2 MIEJSCE KATEGORIA 0 3 27 150x150

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy ze strony Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w tym Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn."Odpoczywaj na wsi". Konkurs będzie promował wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreował pozytywny wizerunek obszarów wiejskich jako rynku turystycznego, oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny zakończy się wyborem sześciu wyróżnionych prac: trzech w grupie dzieci z klas 0-III oraz trzech prac z klas IV-VIII. Etap wojewódzki trwa od 2 - 19 listopada 2021 (prace z naszego województwa powinny być przysłane do 19 XI do Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie), a termin zakończenia konkursu nastąpi w grudniu 2021.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com