^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z Olimpiady Wiedzy o OZE

W dniu 10 października 2014 roku odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, przeprowadzony dla województwa śląskiego. Druga edycja Olimpiady, która jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodych rolników w wieku do 35 lat miała miejsce w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Organizatorem Finału Wojewódzkiego Olimpiady był Związek Młodzieży Wiejskiej, który był inicjatorem przedsięwzięcia oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Udział w Olimpiadzie wzięło 38 uczestników, w tym 36 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dwie osoby, które zgłosiły się indywidualnie.
W pierwszej części Olimpiady uczestnicy przystąpili do testu pisemnego, który składał się z 50 pytań, w tym 40 jednokrotnego wyboru i 10 wielokrotnego wyboru. Następnie każdy uczestnik przystąpił do odpowiedzi ustnej przed komisją, którą stanowili specjaliści w dziedzinie energii odnawialnej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przedstawiciel ŚODR - Jakub Cofała.
Zwycięzcą śląskiej edycji Olimpiady, został Łukasz Pietras, uczeń IX Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.
W gronie laureatów znaleźli się również:
II miejsce - Kamil Stefański
III miejsce - Daniel Łapa
IV miejsce - Miłosz Caban,
V miejsce - Przemysław Rozpendowski
Najlepszych pięciu laureatów Olimpiady otrzymało cenne nagrody rzeczowe oraz przepustkę na Finał Krajowy Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wśród nagród głównych, które otrzymali najlepsi, znalazły się tablety oraz elektronika użytkowa, a pula nagród łącznie wyniosła ponad 5000 zł.
Cieszymy się tak licznym zainteresowaniem ze strony uczniów, jednocześnie dziękujemy za udział w Olimpiadzie.
Naszym Finalistom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach na Finale Krajowym.P1100764

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com