^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Aktywny na Wsi – Cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim

Partnerksow slaskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej   „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Partner KSOW – Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje projekt pn. „Aktywny na Wsi – Cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim” w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

Głównym celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego i promocja inicjatyw mieszkańców podejmowanych w środowisku wiejskim na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego poprzez publikację cyklu artykułów w czasopismach regionalnych wydawanych na terenie województwa śląskiego w okresie realizacji projektu.

Efektami realizacji operacji będą :
- 10 inicjatyw zaprezentowanych w przygotowanych artykułach
- 20 000 mieszkańców województwa śląskiego- rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich i przedstawiciele instytucji wpierających rozwój obszarów wiejskich, odbiorcy przygotowanych artykułów.

Efektem długookresowym realizowanej operacji będą nowe inicjatywy podjęte przez mieszkańców wsi z terenu województwa śląskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com