^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Lokalne rękodzieło sposobem na rozwój obszarów wiejskich Beskidów i okolic” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

              
KSOW LOGA

Operacja miała na celu rozpropagowanie tradycyjnych technik rękodzielniczych, by nie popadły w zapomnienie oraz rozszerzenie ich na większy obszar, a przez to zachowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów i okolic. Polegała ona przeprowadzeniu dwóch jednodniowych warsztatów rękodzielniczych (każdy z tematów: bibułkarstwa i filcowania) oraz prelekcji na temat tradycji kulturowej na obszarach wiejskich Beskidów) dla 2 grup uczestników po 20 osób . Odbyły się one pod koniec sierpnia br. w Harbutowicach (23.08.2019 r.) oraz w Górkach Wielkich (26.08.2019 r.). Uczestnicy to osoby związane ze środowiskiem wiejskim, lokalną tradycją, mogące przekazać nabytą wiedzę innym: m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, ale także osoby chcące tworzyć rękodzieło, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich (np. doradcy rolniczy związani z WGD, przedstawiciele LGD,). Przeszkolenie wspomnianych osób z grupy docelowej przyczyni się do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich zlokalizowanych na południu województwa śląskiego (w sąsiedztwie Beskidów), popularyzacji tych technik rękodzielniczych na większym obszarze przeciwdziałając wyłączeniu społecznemu, ograniczeniu ubóstwa, aktywizacji lokalnej społeczności oraz stworzy nowe możliwości rozwoju tych technik w oparciu o większy katalog produktów rękodzielniczych i nowe narzędzia promocji.

Umiejętności rękodzielnicze są unikatowe, charakterystyczne dla danego regionu i wymagają przekazania fachowej wiedzy i sporego doświadczenia. Prowadząca warsztaty pani Urszula Kopeć z Rajczy - osoba z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu warsztatów w fachowy i przystępny sposób pokazała jak tworzyć rękodzielnicze dzieła zarówno z bibuły, jak i z filcu. Każdy uczestnik otrzymał niezbędne materiały potrzebne do warsztatów takie jak bibuły, filc wraz z potrzebnymi dodatkami (drucikami, igłami) i nauczył się w praktyce jak wykonywać ten rodzaj rękodzieła. Ponadto osoba prowadząca warsztaty udzieliła cennych wskazówek w jaki sposób można zarabiać na tworzeniu rękodzieła. Dobry sposób przekazu pani Urszuli Kopeć sprawił, że osoby które wcześniej twierdziły, że nie mają zdolności manualnych odkryły w sobie talent do tworzenia wyrobów rękodzielniczych. Ważnym i ciekawym punktem podczas operacji „Lokalne rękodzieło sposobem na rozwój obszarów wiejskich Beskidów i okolic” była prelekcja Anny Zawadzak, pracownika działu ROW ŚODR z wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie na temat tradycji kulturowej na obszarach wiejskich Beskidów. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prezentowanego tematu wzbogaconego dużą ilością zdjęć i ciekawych informacji. Po prezentacji każdy doszedł do wniosku, że nasza tradycja kulturowa jest unikalna i należy dołożyć wszelkich starań by ją zachować, gdyż stanowi to o przyszłości tradycyjnego dziedzictwa ludowego Beskidów.
Obie prowadzące tak zaktywizowały uczestników do działania w zakresie rękodzieła, że beneficjenci planowali późniejsze spotkania w celu robienia wyrobów z filcu i bibuły oraz uświetnienie przyszłych imprez produktami rękodzielniczymi. Wiele osób zapowiedziało, że przeszkoli w tym zakresie także rodzinę, gdyż jest to także sposób na miłe spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Ponadto podczas warsztatów wszyscy uczestnicy tak byli pochłonięci wykonywaniem swoich rękodzielniczych prac, że trzeba było ich namawiać do robienia ustalonych w harmonogramie przerw kawowych.
Zwieńczeniem warsztatów była wystawa powstałych prac z filcu i bibuły.
Całość nabytej wiedzy i umiejętności podczas operacji „Lokalne rękodzieło sposobem na rozwój obszarów wiejskich Beskidów i okolic” prowadzić będzie do wspólnych inicjatyw np. imprez kulturalnych, spotkań umożliwiających wzajemne przekazywanie wiedzy, motywację i doskonalenie umiejętności. W efekcie czego nastąpi promocja zarówno rękodzieła, jak i regionu Beskidów z którym jest ono związane.

Autor: Agnieszka Zoń, Dział ROW

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl

 

IMG 20190823 103500 002IMG 20190823 110809 002IMG 20190823 114856 002IMG 20190823 131136 002IMG 20190823 141848 002IMG 20190823 142456 002IMG 20190823 142631 002IMG 20190823 144834 002IMG 20190823 142211 002IMG 20190826 162657 002IMG 20190826 162553 002IMG 20190826 142249 002IMG 20190826 141648 002IMG 20190826 141501 002IMG 20190826 105703 002IMG 20190823 154544 002IMG 20190823 114856 002

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com