^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ETNO POLSKA

Szanowni Państwo
Informujemy, że Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło, jak co roku nabór wniosków do programu Etno Polska. Wnioski należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r. Głównym celem jest dofinansowanie i promocja kultury polskiej, obyczajów oraz odtwarzanie zapomnianych tradycji. Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Udział w Etno Polsce skierowany jest przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, a termin realizacji wnioskowanego zadania musi być zrealizowany w terminie od 31 maja 2019 r. do dnia 31 października br. Zapraszamy do udziału. Poniżej link do formularza wniosku oraz regulaminu.
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019#
https://eboi.nck.pl/

 ETNO

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com