^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Program Horyzont 2020


1280x540

 

W dniu 28 marca 2019 r. delegacja z ŚODR Częstochowa wzięła udział w konferencji z cyklu „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”, której tematem był „Program Horyzont 2020 – badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki”, a organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję otworzył i powitał przybyłych uczestników Podsekretarz Stanu w MRiRW dr Ryszard Zarudzki, on również przewodniczył całej konferencji. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i dotychczasowych doświadczeń programu Horyzont 2020, promocja i upowszechnianie wiedzy, prezentacja możliwości i korzyści z programu Horyzont 2020 oraz przede wszystkim prezentacja efektów oraz możliwości wykorzystania ich w praktyce rolniczej. Przed rozpoczęciem bloków tematycznych nastąpiło rozdanie nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia
w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 r. Całość konferencji podzielona była na bloki tematyczne, pierwszy obejmował Program Horyzont 2020 - potencjalne możliwości a ich realne wykorzystanie w obszarze rolnictwa i biogospodarki. Możliwości wsparcia polskich jednostek w ubieganiu się o środki z Programu Horyzont 2020 przedstawione zostały przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Następnie przedstawiono działania MRiRW na rzecz zwiększenia udziału jednostek resortu rolnictwa w Programie Horyzont 2020. Podczas konferencji instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły projekty, w których uczestniczą, wskazując jednocześnie korzyści z ich realizacji. Dzięki współpracy w silnych, międzynarodowych konsorcjach badawczych, skupionych wokół istotnych dla rolnictwa i biogospodarki tematów, wzmacniany jest potencjał i pozycja naszych instytutów. Jednocześnie, rezultaty prac B+R prowadzonych w ramach projektów, mają – często bezpośrednie – przełożenie na praktykę gospodarczą, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak bezpieczeństwo żywności, produkcja rolnicza, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii etc. Konferencja była również okazją do przedstawienia roli i możliwości doradztwa rolniczego w projektach Programu Horyzont 2020. Informację w tym obszarze przedstawiło Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, które bardzo aktywnie uczestniczy w projektach Horyzontu 2020. Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat jak pełniej wykorzystać potencjał programów: Horyzont 2020 oraz Europa Horyzont dla rozwoju rolnictwa i biogospodarki w Polsce, w której wzięli udział eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytutów Badawczych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Zastanawiano się jakie są nasze ograniczenia i jak można by temu zaradzić. Na koniec podsumowano, że polski potencjał jest wysoko ceniony, jesteśmy dobrym partnerem do udziału w projektach. W efekcie końcowym najważniejsza jest jednak potrzeba upowszechniania wyników badawczych, wdrażanie ich w praktyce rolniczej, rozpowszechnianie wiedzy i innowacji poprzez doradztwo rolnicze. Materiały konferencyjne, w tym informacje o nagrodzonych i wyróżnionych innowacjach, będą dostępne na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl.

Konferencja Horyzont 2020 prelegenci

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com