^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Europejczycy i dziedzictwo kulturowe

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano specjalny raport EUROBAROMETR ** 466, który jest efektem przeprowadzonego, na zlecenie Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży Sportu i Kultury , badania w celu oceny postaw i opinii Europejczyków na temat dziedzictwa kulturowego. Łącznie w czasie 23.09 – 02.10 2017 r zankietyzowano w krajach Unii Europejskiej 27 881 osób, z tego w Polsce przeprowadzono 1009 wywiadów.

Pytania zadane w ramach badania obejmowały m.in.:
• osobiste zaangażowanie i zainteresowanie dziedzictwem kulturowym;
• przeszkody w dostępie do miejsc i wydarzeń dziedzictwa kulturowego;
• znaczenie dziedzictwa kulturowego dla pojedynczych osób i dla lokalnej społeczności, regionu, kraju i UE jako całości;
• wartości związane z dziedzictwem kulturowym Europy i postrzeganiem kultury europejskiej;
• wpływ dziedzictwa kulturowego na turystykę i miejsca pracy;
• zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego.

kreatywna europa


Na podstawie uzyskanych wywiadów kwestionariuszowych sformułowano główne wnioski, z których wynika ,że
• większość obywateli jest dumna z dziedzictwa kulturowego, zarówno swojego kraju, regionu, jak i innych państw europejskich ,
• ponad dwie trzecie respondentów (68%) zgadza się, że obecność dziedzictwa kulturowego może mieć wpływ na wybór ich miejsce wypoczynku
• ponad 70 % Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia
• zdecydowana większość respondentów (82%) potwierdza, że jest dumna z zabytku lub miejsca, dzieła sztuki lub tradycji pochodzących z ich regionu lub kraju,
• prawie 9 z 10 respondentów (88% badanych) zgadza się, że wiedza o europejskim dziedzictwie kulturowym powinna być przedmiotem nauczania w szkołach, ponieważ jest świadectwem naszej historii i kultury.
W zdecydowanej większości odczucia Polaków prawie pokrywają się z odczuciami mieszkańców całej Unii. Największe , choć wcale nie tak ogromne ,różnice dotyczą np. regularnych odwiedzin wskazanych miejsc czy wydarzeń oraz częstotliwości.

Cały raport w języku polskim dostępny jest na stronach :
http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2018/01/ebs_466_fact_pl_pl-1.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_en

** Eurobarometr – międzynarodowy program cyklicznych badań opinii publicznej dotyczących szeroko pojętej integracji europejskiej, realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej od 1973 roku. Zanalizowane wyniki są cenną pomocą w przygotowaniach, podejmowaniu decyzji, a także w ocenie obecnych i przyszłych aktywności i polityk UE

***Kreatywna Europa  - unijny program na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego oraz budowanie kompetencji profesjonalistów, a także rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł

na podstawie stron KE, KSOW i Kreatywnej Europy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com