^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ROK 2018 - Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

C aYFbzXoAAUMRY.jpg large 1000x0 c default

Podczas Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie oficjalnie ogłoszono, że Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.
O tym ,że dziedzictwo kulturowe kształtuje nasze życie , że jest łącznikiem z przeszłością ale i mostem ku przyszłości nikogo z nas nie trzeba przekonywać , bo przecież w naszej pracy w dużej mierze tym właśnie się zajmujemy.

KWR 20017 082

lgota m

przetw

symp8a

Tym razem będziemy mogli doświadczyć wielu przedsięwzięć na terenie całej Unii Europejskiej, które pozwolą szerszemu gronu tą wspólną spuściznę należycie zrozumieć, pielęgnować a nawet celebrować.
Wszyscy mamy nadzieję, że podejmowane w tym roku działania nie tylko przybliżą ludziom dziedzictwo kulturowe ale zwiększą zaangażowanie na jego rzecz, zachęcą do współdzielenia się nim i docenienia jego bogactwa oraz - jak zakładają pomysłodawcy - umocnią poczucie przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. ERDK skupia się głównie na dzieciach i młodzieży, które staną się strażnikami naszego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń.
Należy pamiętać, że dziedzictwo kulturowe ma wartość nie tylko w wymiarze integracji społecznej i międzykulturowej ale stanowi pośrednio ważną gałęź gospodarki i tzw. przemysłu turystycznego - w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnionych jest ponad 300 000 osób , a prawie 7,8 mln jest związana z tym obszarem.
Najważniejsze działania na szczeblu europejskim to m.in.
• European Heritage Label – Znak Dziedzictwa Europejskiego - przyznawany europejskim obiektom o dużej wartości symbolicznej i dużym znaczeniu historycznym, stanowiących fundament integracji europejskiej.
• European Heritage Days – Europejskie Dni Dziedzictwa – o których pisaliśmy w poprzednim roku- inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości dotyczącej bogactwa dziedzictwa europejskiego, realizowana w krajach członkowskich.
• European Capital of Culture - Europejska Stolica Kultury - w 2018 r. to Valletta (Malta) i Leeuwarden (Holandia) - dotychczas z polskich miast ESK były Kraków i Wrocław

W 2018 r. projekty związane z dziedzictwem kulturowym będą finansowane przy wsparciu ze strony programów: „Erasmus+”, „Europa dla Obywateli”, „Horyzont 2020” „Kreatywna Europa” i innych programów UE, część z nich dotyczyć będzie projektów transnarodowych.
Obchodami Roku w państwach członkowskich zarządzają krajowi koordynatorzy - w Polsce koordynatorem ERDK 2018 jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Naszym włączeniem się w ERDK będzie planowany cykl artykułów traktujących o naszym dziedzictwie, czy czasem nieoczywistym, jego wpływie na nasze życie i przyszłość.

Więcej informacji na stronach:
www.erdk2018.pl
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com