^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT"

We wtorek 28 listopada br w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja na temat „Innowacyjne metody zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem ICT” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana  w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.DSC05039

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem rolników z terenu działania ŚODR, zaszczyli ją również swoją obecnością goście zaproszeni w osobach: Wiesława Nowak – zastępca dyrektora WODR w Poznaniu, Piotr Dobosz – Dyrektor KRUS w Częstochowie, Zygmunt Adrianek – Dyrektor OSCHR w Gliwicach, ..KOWR, członkowie Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego na czele z Zastępcą Przewodniczącego Panem Krystianem Kiełbasą oraz media łącznie z TVP SA Oddział KatowiceDSC05060

Konferencję otworzył Pan Marek Dziubek Dyrektor ŚODR w Częstochowie, po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości wstępną prezentację przedstawił Maciej Zacharczuk - Kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W wystąpieniu na temat „Rola programów IT i innowacji w tym zakresie  w przyszłej pracy doradztwa rolniczego” odniósł się między innymi do roli technologii komputerowo – komunikacyjnych w rolnictwie i doradztwie rolniczym. Przedstawił również osiągnięcia WODR w Poznaniu w tym zakresie zwłaszcza mailing kierowany do klientów doradztwa na Elektronicznej Platformie Świadczenia Usług oraz System Wspomagania Decyzji w ochronie roślin, wspólne przedsięwzięcie WODR w Poznaniu i Instytutu Ochrony Roślin.

  1. Rola programów IT i innowacji w tym zakresie w przyszłej pracy doradztwa rolniczego - M.Zacharczuk

Następnym punktem był blok poświęcony prezentacjom programom i aplikacjom wspomagających prowadzenie i zarządzanie gospodarstwem. Pan Marcin Mikulski z ecoplus International Polska Sp. z o.o. omówił Technologie i rozwiązania dla rolnictwa z Dolnej Austrii, a wśród nich aplikację Farmdok - oprogramowanie monitorujące i zapisujące ruch traktora na polu z rozpoznaniem wykonywanej pracy i generujące odpowiednie raporty, Fieldye – monitoring pola on-line, Geoprospectors – skanowanie gleby w czasie rzeczywistym.

  1. Technologie i rozwiązania dla rolnictwa z Dolnej Austrii - M.Mikulski

Firmę BayWa Agro sp. z o.o. reprezentował Pan Roman Hajdasz przedstawiając szereg aplikacji z pakietu Agrar-Office między innymi: Dziennik polowy, GIS, AO Rolnictwo precyzyjne oraz aplikacje mobilne: AOmobile Job i AOmobile Doc. Na zakończenie przedstawił FarmFacts - stacja pogodowa i Talking Fields - analiza zdjęć satelitarnych pola oraz narzędzie do nawożenia azotem Greenseeker.

  1. Rolnictwo precyzyjne BayWa Agro Polska Sp. z o.o. - R.Hajdasz

Pan Adrian Durkalec z RolnikOn pokazał kompleksowy system ERP w modelu SaaS przeznaczony dla gospodarstw rolnych. Jego celem jest efektywne zarządzanie uprawą, materiałami, hodowlą, a co za tym idzie również energią i czasem użytkowników. Wspomaga on zarządzanie historią pól, stadem, finansami, magazynem i maszynami. Potem zapoznał słuchaczy z projektem SoilAqChar mającym na celu stworzenie mapy zasobności gleby przy pomocy zdjęć satelitarnych z satelit Sentinel-1. W oparciu o dane będzie proponować rolnikom najbardziej optymalne zasiewy na poszczególnych polach oraz pozwoli lepiej przewidywać niedobory i klęski żywiołowe związane z brakiem wody.

  1. Kompleksowy system do zarządzania gospodarstwem rolnym - A.Durkalec

Program dla rolnictwa firmy AgroPower zaprodukował Pan Marcin Zakęs, a był to: AgroAsystent wspomagający zarządzaniem każdym gospodarstwem zajmującym się produkcją roślinną i jest jednym miejscem przetrzymywania informacji o gospodarstwie, Charakteryzuje się on też prostym wprowadzaniem danych o wykonanych pracach polowych, analizowaniem kosztów i przychodów gospodarstwa, przydatnymi raportami i zestawieniami (+ ich edycja w Excelu), możliwością prowadzenia gospodarki magazynowej, możliwością wystawiania faktur sprzedaży oraz historią zasiewów i informacji o prowadzonej produkcji.

  1. AgroPower Oprogramowanie dla rolnictwa - M.Zakęs

Oprogramowanie z zakresu produkcji zwierzęcej przedstawił Pan Marcin Wasilewski z firmy DeLaval. Program DelPro Farm Manager koordynuje, synchronizuje i zarządza nowoczesną oborą. Wyposażony jest on w poszczególne moduły: Mierniki mleka: dają nam informacje o przepływie, udoju, przewodności, oraz obecności krwi, DCC lub OCC informuje o ilości komórek somatycznych, MPC – pozwala na wprowadzenie danych przez dojarza, System aktywności – wskazuje na wysoką jak i niską aktywność ruchową, Kamera BCS – przekazuje codzienne dane o kondycji punktowej krów, Waga automatyczna, Bramki – rejestrują ilość przejść, Optimat – automatyzacja żywienia

  1. ICT w gospodarstwie mlecznym - M.Wasilewski

Drugim programem specjalistycznym z zakresu produkcji zwierzęcej, który przedstawił Pan Łukasz Bartkowiak był Big Farm Net Manager firmy Big Dutchman, który pozwala kontrolować, monitorować i zarządzać wszystkimi komputerami oraz sterownikami na fermie z jednego miejsca. Również składający się z szeregu interesujących modułów: ClimatePro, CallmaticPro, Call-InnPro, HydroMixPro, CulinaFlexPro, TriSortPro, DryExactPro, EcomaticPro, SiloCheckPro, EasySliderPro, TroughCheckPro, WaterCheckPro. Moduły te pozwalają na nowoczesne zarządzanie chlewnią: atmosferą (temperaturą, wilgotnością), zautomatyzowanym żywieniem, sortowaniem zwierząt, ważeniem, zarządzaniem silosami. BigFarmNet Manager dostępny jest także na smartfony i tablety.

  1. Nowoczesny system komputerowy do kompleksowego zarządzania fermą trzody - Ł.Bartkowiak

Sesję prezentacyjną zakończył Pan Jerzy Koronczok z firmy Agrocom Polska prezentując aplikację 365FarmNet. Program zawiera elementy zarządzania gospodarstwem – między innymi: Dokumentowanie działalności, Analizy, Zarządzanie danymi podstawowymi, Kartoteki pól, Karty Wzajemnej Zgodności (Cross Compilance), Import linii granicznych pól w formacie .shp, Mapa gospodarstwa, Pogoda i interaktywny kalendarz, Moduły gospodarstwo, pracownicy, maszyny, ceny, Baza nawozów, środków ochrony roślin, roślin i odmian, Aplikacje mobilne

  1. 365FarmNet - rozwiązanie dla całego gospodarstwa - J.Koronczok

Konferencję podsumował dr hab. prof. UR Michał Cupiał z Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczy w Krakowie, przedstawiając wykład „Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej”. Usystematyzowanie i uporządkowanie informacji pozwoliło uczestnikom na lepsze przyswojenie treści konferencji. Ponadto uzupełnił informację o dostępnych na rynku programach dotyczących zarzadzania gospodarstwem rolnym miedzy innymi mówił o OTR-7 - Organizator Techniki Rolniczej - projektowanie gospodarstw rolnych; Maszyny - katalog maszyn rolniczych; Nawozy - liczenie dawki nawozów; Agregat - cykl pracy maszyn; Herbicyd - planowanie chemicznej ochrony roślin; Bilenero - bilans energetyczny agregatów rolniczych; Gekko - sprawozdawczość w gospodarstwach ekologicznych. W dalszej części prezentacji omówił Portale i strony www, gry edukacyjne, sterowniki, gps i gis, itp. by zakończyć wątkiem dotyczącym Kierunków rozwoju informatyki w rolnictwie.

  1. Innowacyjne systemy wspomagania decyzji, a przyszłość produkcji rolnej - M.Cupiał

DSC05070

DSC05125

DSC05220

logotypy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com