^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja w Strumieniu

Konferencja Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi 2„Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi” – to tytuł konferencji, która została zorganizowana
przez Urząd Miejski w Strumieniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, a współfinansowana ze środków KSOW.
Konferencja odbyła się w dniach 16-17.X2017 r. i składała z części stacjonarnej( wykłady) oraz z części wyjazdowej( wizyty studyjne ). Partnerem przedsięwzięcia był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Burmistrz Strumienia Anna Grygierek wraz z Zastępcą Dyrektora ŚODR w Częstochowie Tomaszem Wiekierą.

Konferencja Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi 3Program konferencji obejmował szereg zagadnień związanych z przedsiębiorczością na wsi. Głównymi panelistami były nasze koleżanki .
1. Dobre praktyki w tworzeniu regionalnej Listy Produktów Tradycyjnych. Systemy jakości żywności. Produkty regionalne i tradycyjne, wysokiej jakości żywność promocją wsi i regionu – Barbara Majnusz
2. Przetwórstwo w gospodarstwie, produkt lokalny formą małej przedsiębiorczości - Anna Zawadzak
3. Sprzedaż bezpośrednia – krótkie łańcuchy dostaw, przykłady. Rolniczy handel detaliczny - Iwona Wróbel-Olszak

Konferencja Być przedsiębiorczym na śląskiej wsi2a

 Podczas konferencji przedstawione zostały również możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach LGD „Cieszyńska Kraina” o których mówiła Dominika Tyrna – dyrektor biura LGD „Cieszyńska Kraina”.
Ostatnim tematem części stacjonarnej były działania Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” wspierające przedsiębiorczość i rozwój społeczności lokalnych w powiecie żywieckim - zaprezentowane przez Annę Konior.
Uczestnicy konferencji w trakcie wizyt studyjnych odwiedzili m. in. Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com