^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera

Sery 1

3 października 2017 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium nt. „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”. Było to jedno z pięciu spotkań informacyjno-szkoleniowych dla producentów i doradców, odbywających się w Polsce w ramach projektu realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Cały projekt obejmował wydanie „Poradnika dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”, utworzenie strony internetowej www.serowarzyrodzinni.pl, spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz spotkania informacyjne z powiatowymi lekarzami weterynarii.

Podczas seminarium we Wrocławiu przedstawiono cele i założenia projektu oraz idee powstania i zasady korzystania z "Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka". Został także zaprezentowany wykład „Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym a Rolniczy Handel Detaliczny”, który wygłosiła p. Izabella Byszewska, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Na koniec odbyła się dyskusja na temat dobrych praktyk w prowadzeniu farmerskich serowarni oraz doświadczeń i problemów producentów wyrobów mleczarskich.

Realizowany projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy coraz bardziej zainteresowani są zdrową żywnością, produkowaną w gospodarstwach rolnych na bazie naturalnych surowców roślinnych i zwierzęcych. Aby pomóc w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną produktów wytwarzanych w farmerskim oraz rzemieślniczym przetwórstwie mleka, a także by zwiększyć liczbę producentów tego sektora został przygotowany „Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka". Jego autorem jest dr Mirosław Sienkiewicz, wiceprzewodniczący Europejskiej Sieci Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Innych Produktów Mleczarskich, firma Agrovis.

Poradnik i koncentruje się głównie na tych elementach procesu produkcji przetworów mlecznych, które niosą ryzyko zagrożenia zdrowotnego konsumentów. Przedstawiono w nim zestaw prostych środków kontroli, możliwych do zastosowania przez małych przetwórców. Wydawnictwo podzielone jest na trzy części: poradnik, karty operacji i karty procesu dla poszczególnych produktów. Część pierwsza zawiera opis poradnika, informacje ułatwiającego korzystanie z niego oraz charakterystykę wybranych drobnoustrojów. Karty operacji dotyczą m.in. zagadnień higieny, dezynfekcji, pasteryzacji, dodatków mleczarskich, przechowywania i sprzedaży produktów. Karty procesów produkcji obejmują wytwarzanie produktów mleczarskich takich jak: mleko - surowe i pasteryzowane, śmietana, mleczne napoje fermentowane oraz sery: twarogowe, kwasowo-podpuszczkowe, miękkie podpuszczkowe, dojrzewające z przerostem pleśni oraz sery zwarowe. Poradnik ma pomoc producentom w przestrzeganiu przepisów higienicznych podczas farmerskiego wyrobu serów, ułatwić monitorowanie procesu produkcji i wdrożenie procedur kontroli właścicielskiej.

Wszyscy uczestnicy spotkań informacyjnych otrzymali egzemplarz "Poradnika dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich”. Z poradnikiem można zapoznać się na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej http://efrwp.pl/poradnik-dobrych-praktyk

Sery 2

Sery 3

Sery 4

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com