^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WYJAZD STUDYJNY DO REPUBLIKI CZESKIEJ

Wyjazd studyjny pn.
„Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie organizuje wyjazd studyjny pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem organizacji tego projektu jest ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, którzy poznając się na takich wyjazdach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę w tej dziedzinie. Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów pracujących
w Instytucie Pszczelarstwa w Dol oraz dobrych praktyk pozwolą pszczelarzom spojrzeć na dany temat z innej perspektywy niż dotychczas.

Realizacja programu wyjazdu umożliwi uczestnikom zawiązanie potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach
a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego, stałyby się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich.     .

Poprzez wyjazd nastąpi aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia założeń SIR-u, a co za tym idzie wsparcie współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.

Program wyjazdu będzie obejmował m.in.:

  • Wizytę w Instytucie Pszczelarskim w Dol – Czechy
  • Zapoznanie uczestników z nowym działaniem w ramach PROW 2014-2020 – Działanie Współpraca i tworzeniem grup operacyjnych na rzecz innowacji EIP AGRI oraz funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Wizyta w największej pasiece w Czechach, w miejscowości Kopeć.
  • Spotkanie w Pradze z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Czech w zakresie innowacji rolniczych na terenie Czech i Działania Współpraca.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjeździe studyjnym prosimy o kontakt
z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego 70/126.

Osoby do kontaktu:

Paulina Makles – Bochnia/ Kamil Dobrowolski tel. (34) 377 01 19

 123

 

 loga sir bez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com