^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ustawa o rolniczym handlu detalicznym podpisana przez Prezydenta

Czekaliśmy na tą ustawę dość długo, ale nareszcie ostatni podpis ….

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności (tj. wytworzonych produktów np. kiełbasa, dżem, pierogi itp.) z własnego gospodarstwa.

Za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów mieszanych (roślinno-mięsnych), wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego odpowiedzialna jest Inspekcja Weterynaryjna.

Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego nadal mieć będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, zaś nadzór nad jakością handlową żywności sprawować będzie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przychody (wartość sprzedaży) do wysokości 20 tys. złotych rocznie będą zwolnione z podatku, powyżej tej kwoty rolnik będzie musiał zapłacić 2 % podatek ryczałtowy.

Minister rolnictwa wraz z ministrem zdrowia określą w rozporządzeniu limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., będziemy o nich informować na bieżąco.

Na podstawie materiałów PAPprzetw

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com