^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wizyta studyjna w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

18 października 2016 roku  32-osobowa grupa wzięła udział w wyjeździe studyjnym pn.
„Inkubator kuchenny jako innowacyjne wsparcie małego przetwórstwa".

 

Celem naszego wyjazdu była wizyta w Inkubatorze Kuchennym. Założeniem wizyty było poznanie na jego przykładzie idei zakładania takich obiektów i zasady działania inkubatorów kuchennych na obszarach wiejskich.

 

Inkubator Kuchenny, zwany też Inkubatorem Przetwórstwa Lokalnego, to jeden ze sposobów pomocy lokalnym producentom żywności w wejściu na drogę profesjonalnej produkcji i sprzedaży, szansa na rozwój lokalnej gospodarki w oparciu o przetwórstwo rolno-spożywcze, może on także pełnić funkcję budowania świadomości konsumentów o przewadze jakościowej żywności produkowanej lokalnie.
Inkubator Kuchenny jest miejscem przeznaczonym dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych oraz rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to drobnym przetwórcom spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym i dzięki temu znacząco obniżą koszty wytworzenia swoich produktów. Obiekty te są często sponsorowane przez organizacje nie działające dla zysku i są częścią większych obiektów inkubatorów przedsiębiorczości. Pozwalają osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na start bez dużych kosztów zakupu urządzeń i przygotowania pomieszczeń. Inkubatory kuchenne często oferują także pomoc w zakresie merytorycznym związanych z przetwórstwem i marketingiem wyrobów rolno-spożywczych, jak również ogólną pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Grupę uczestników wyjazdu studyjnego stanowili rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele lokalnego samorządu, producenci płodów rolnych, przetwórcy, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, doradcy rolniczy.


W części teoretycznej wizyty studyjnej uczestnicy wysłuchali bloku 6 wykładów. Tematyka wykładów zawierała następujące zagadnienia:
1. Sieć na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich - zasady przystępowania do Sieci, cele działania.
2. Sprzedaż bezpośrednia – zmiany przepisów - czy na lepsze? Targi „Prosto od Rolnika" i Targ Pietruszkowy jako ciekawe formy sprzedaży i promocji produktów lokalnych.
3. Produkt Lokalny Małopolska– rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.
4. Rola Inkubatora kuchennego w projekcie Produkt Lokalny Małopolska
5. Inkubatory kuchenne – co to jest? Po co się je organizuje? Zagraniczne przykłady Inkubatorów Kuchennych. Model funkcjonowania Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie
6. Organizacja Inkubatora Kuchennego:
- aspekty bezpieczeństwa żywności (proces uzyskania zezwoleń, regulaminy itp.)
- aspekty prawne i organizacyjne kuchni (formalna strona funkcjonowania)
- aspekty technologiczne (urządzenia, projektowanie itp.)
- aspekty ekonomiczne (jak zapewnić trwałość).

 

Część wykładowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, padało wiele pytań w trakcie wystąpień poszczególnych prelegentów, a w głowach uczestników pojawiały się kolejne pomysły zainspirowane zasłyszanymi informacjami i danymi.

 

Natomiast w części praktycznej uczestnicy mieli okazję zwiedzić funkcjonujący w Zakrzowie Inkubator Kuchenny. Jego uroczyste otwarcie odbyło się zaledwie miesiąc temu, 22 września br. Uczestnicy zostali oprowadzeni po Inkubatorze przez pracującego tam głównego technologa żywności pana Macieja Szymanowskiego. Pan Maciej odpowiadał na każde pytanie i z dużym zaangażowaniem wyjaśniał do czego służą poszczególne urządzenia w obiekcie.
Następnie odbył się pokaz wytwarzania soku jabłkowego oraz warsztaty przetwórstwa owoców - a dokładnie przygotowywania powideł śliwkowych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztacie i kosztowania produktów przygotowanych w Inkubatorze.
Poza sokiem i powidłami próbowali także wytwarzanego tutaj chleba. Wszystkie produkty przygotowała ekipa Spółdzielni Socjalnej Smaki Gościńca, która na co dzień korzysta z Inkubatora.

 

Po zderzeniu teorii z praktyką, zasmakowaniu w lokalnych specjałach wytworzonych w Inkubatorze Kuchennym, bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia musieliśmy wyruszyć w podróż powrotną. Temat Inkubatora się jednak na tym nie kończy. Uczestnicy wyposażeni zostali w solidną dawkę wiedzy, która nawet jeśli uleci, została utrwalona w materiałach szkoleniowych, które każdy z uczestników otrzymał i będzie mógł do nich w każdej chwili wrócić. Poza tym zostały zawarte nowe znajomości i kontakty, które na pewno zaowocują współpracą w przyszłości. Wielu z uczestników wyjazdu wróciło z niego z głową pełną nowych pomysłów. Idea zakładania Inkubatorów Kuchennych na obszarach wiejskich jest na pewno słuszna, bardzo ciekawa, innowacyjna i warta rozpropagowania w środowisku. Wobec tego należy z pewnością powtórzyć taki wyjazd studyjny dla kolejnej grupy zainteresowanych tematem uczestników.

 

Wyjazd zrealizowany został w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

loga napis sir Robert

 

IMG 1344

IMG 1348

IMG 1355

IMG 1357

IMG 1358

IMG 1360

IMG 1367

IMG 1377

IMG 1386

IMG 1390

IMG 1395

IMG 1396

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com