^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Podsumowanie zrealizowanej operacji w ramach SIR pn.” Cykl spotkań operacyjno- szkoleniowym na temat Działanie Współpraca (PROW 2014-2020) oraz zyski z możliwości tworzenia partnerstw na rzecz innowacji

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zrealizował na terenie województwa śląskiego cykl 17 spotkań szkoleniowo-organizacyjnych na temat Działania Współpraca (PROW 2014-2020) oraz zyski z możliwości tworzenia partnerstw na rzecz innowacji .

Spotkania zostały przeprowadzone w każdym z 17 powiatów ziemskich województwa śląskiego.

Organizatorem spotkań był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako koordynator wojewódzki Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Główną tematyką szkoleń było omówienie i koncepcja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Działanie WSPÓŁPRACA PROW 2014-2020.

W trakcie spotkań przedstawiciele ŚODR-u, ARiMR, COBOR-u prezentowali działania wdrażane, skierowane na innowacje i rozwój obszarów wiejskich m.in.: Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Wprowadzenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej w świetle wyników doświadczeń porejestrowych oraz zasady Płatności Obszarowych na rok 2016.

Celem przeprowadzonych szkoleń była promocja tworzenia grup operacyjnych, poszukiwanie potencjalnych partnerów na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, promocja możliwości finansowania innowacyjnych projektów wdrażanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania wśród potencjalnych partnerów SIR udziałem w grupach operacyjnych, do aplikowania o środki unijne z zakresu działania Współpraca PROW 2014-2020 a także podniesienia poziomu wiedzy wśród partnerów na temat korzyści wynikających ze współpracy na rzecz innowacji.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ok. 900 osób.
Wśród słuchaczy znaleźli się rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy rolni, ale także przedstawicieli instytucji związanych z branżą rolniczą w województwie śląskim, m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Stacji Chemiczno-Rolniczej, KRUS-u, Izb Rolniczych, samorządów, LGD, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i pozostałe podmioty zainteresowane wprowadzaniem innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

IMG 8318

 

IMG 8322

 

IMG 8376

 

IMG 8488

 

IMG 8417

 

IMG 8488

 

IMG 8536

 

IMG 8880

 

IMG 8939

 

IMG 8962

 

IMG 8996

 

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com