^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przypominamy o Konkursie BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

KRUS logo Jak już informowaliśmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne .

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS ( przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku do KRUS. Zgłoszenia dokonać można w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, tel. (34) 365 32 92 lubw Placówkach Terenowych KRUS . Tam też uzyskać można szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie oraz pobrać formularze zgłoszeniowe, dostępne także na stronie www.krus.gov.pl lub poprosić o pomoc doradcę ŚODR

Komisje Konkursowe oceniać będą elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, m.in.:

· ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy

· stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

· wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

· stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

· warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

· stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

· rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

· estetyka gospodarstw.

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, ale przystąpienie do Konkursu to także okazja do polepszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie rolnym.

Przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia to 31 marzec 2016 r.

 

zgłoszenie do konkursu

regulamin konkursu

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com