^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

Edukacja kojarzy się przede wszystkim ze szkolną ławką i wczesnymi latami dzieciństwa. Istnieje jednak wiele form edukacji pozaszkolnej, skierowanej do osób dorosłych. Jedną z nich są Uniwersytety Ludowe. Ich idea sięga XIX wieku i jest nieodłącznie związana z duńskim poetą i teologiem Mikołajem Fryderykiem Sewerynem Grundtvigiem, który zaproponował formę edukacji dorosłych pod nazwą FolkeHøjskole. Swoją ofertę zaadresował przede wszystkim do tych osób, których możliwości kształcenia były ograniczone przez bariery ekonomiczne i geograficzne, a więc do rolników i mieszkańców wsi. To z jego inspiracji w 1844 roku powstał pierwszy uniwersytet ludowy w Rödding. Była to alternatywa dla skostniałego systemu edukacji i przyniosła na duńską wieś autentyczne społeczno- kulturalne ożywienie.


Podstawowe założenia metodyki grundtvigowskiej opierają się na:
• uczeniu się przez praktykę,
• znaczeniu żywego słowa w przekazie wiedzy i doświadczeniu,
• budzeniu w uczniach motywacji do rozwoju, odwagi poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania,
• partnerstwie nauczycieli i uczniów, pracy zespołowej,
• holistycznym charakterze edukacji (łączenie różnych obszarów wiedzy i doświadczenia).
Masowy rozwój uniwersytetu ludowego w Danii, a potem w całej Skandynawii rozpoczął się w latach 60. XIX w. Do innych krajów Europy uniwersytety ludowe przeniknęły pod koniec XIX w. (kraje niemieckojęzyczne) i na pocz. XX w. (kraje słowiańskie). Jednak idea uniwersytetów ludowych według koncepcji Grundtviga obiegła cały świat. W Polsce uniwersytety ludowe mają blisko 100-letnią tradycję i obok skandynawskich należą do najstarszych w Europie.


Ciekawym przykładem współcześnie działającego, polskiego uniwersytetu ludowego jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy (EUL) w Grzybowie w województwie mazowieckim. Jest to pierwsza tego typu innowacyjna szkoła rolnictwa ekologicznego w Polsce. EUL powstał przy Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym ZIARNO. Tematem przewodnim Uniwersytetu jest rolnictwo ekologiczne, zarówno w globalnym, regionalnym jak i lokalnym kontekście. Jak mówi Ewa Smuk-Stratenwerth, inicjatorka powstania Uniwersytetu, „chcemy pokazać kursantom piękno i sens tej profesji, nie ukrywając trudów i niepowodzeń, jakie mogą być udziałem każdego, kto podejmie wysiłek podążania tą drogą. Chcemy każdego młodego człowieka, który zdecyduje się podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mógł samodzielnie rozpocząć własną ekologiczną inicjatywę na wsi".


Dzięki wsparciu duńskiej Fundacji Velux Uniwersytet otworzył mały internat i pomieszczenia do przeprowadzania zajęć warsztatowych. Co więcej, wsparcie Fundacji pozwala na sfinansowanie dwóch, dwuletnich kursów rolnictwa ekologicznego. Dzięki niemu koszty dwuletniej nauki w uniwersytecie, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w całości pokrywa Fundacja. Pierwszy z kursów, dla grupy 20-stu studentów, rozpoczął się we wrześniu tego roku. Zajęcia w EUL opracowane są w ten sposób, aby umożliwiały studentom odkrywanie swojego potencjału i wszechstronny rozwój swoich umiejętności, także w takich dziedzinach jak rękodzieło i sztuka. Jednak co najważniejsze, w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym edukacja praktyczna przeważa nad teorią. Dlatego poza zjazdami, w czasie których prowadzone są wykłady i zajęcia stacjonarne, wszyscy studenci odbywają czternastomiesięczne praktyki u doświadczonych rolników w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w całej Polsce.
Osoby zainteresowane nauką na Uniwersytecie oraz rolnicy ekologiczni, chcący udostępnić swoje gospodarstwa do celów dydaktycznych, mogą znaleźć więcej informacji na temat Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego pod adresem www.eul.grzybow.pl.

eul-naglowek

 

galeria02

 

ekologiczny-uniwersytet-ludowy

Zdjęcia: www.eul.grzybow.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com