^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie powstał 20 kwietnia 1975 roku z połączenia trzech samodzielnych uprzednio RSP: „Nowego Życia”, „Plonu” oraz   XXX – lecia PRL.

Jest to jedna z najstarszych firm na terenie gminy Goleszów położonej na Śląsku Cieszyńskim. RKS oferuje swoim klientom produkty najwyższej jakości produkowane w gospodarstwie, które zostało zmodernizowane i unowocześnione z uwzględnieniem wszystkich wymogów i standardów,  zgodnych z normami Unii Europejskiej.

Głównym profilem działalności jest rolnictwo, hodowla kur niosek, bydła mlecznego oraz przetwórstwo, handel i usługi.

Produkcja rolna

Pola, łąki i pastwiska Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego położone są na malowniczych terenach Śląska Cieszyńskiego. Areał obejmuje  425 ha gruntów rolnych, w tym 50 ha to użytki zielone, a 375 to grunty orne. Strukturę zasiewów stanowią  głównie:

- zboża :pszenica i jęczmień

- kukurydza

- rzepak.

Technologia produkcji roślinnej  prowadzona jest zgodnie z dobrą praktyką rolniczą w oparciu o nawożenie na podstawie zasobności gleb w składniki pokarmowe. Stosuje się głównie nawozy organiczne z własnej hodowli uzupełniając je w miarę konieczności nawozami mineralnymi. Wszystkie zasiewy są  chronione stosownie do występujących zagrożeń na podstawie zasad integrowanej  ochrony roślin. Spółdzielnia posiada nowoczesny park maszyn i ciągników rolniczych oraz magazyny zbożowe z suszarnią ziarna.

 

 AM 0572

 

Ferma drobiu

Produkcja jaj konsumpcyjnych prowadzona jest od lat 80-tych. Utrzymywane jest średnio w ciągu roku około 110 tys. szt. kur niosek, jednocześnie prowadzony jest odchów młodej kurki pod własne potrzeby. Chów kur odbywa się w systemie klatkowym i ściółkowym  w obiektach dostosowanych do wymogów UE. Kury żywione są mieszankami wyprodukowanymi przez renomowane wytwórnie pasz z najwyższej jakości surowców.

Ferma i sortownia są pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym.

Wieloletnie doświadczenie, zdobyta praktyka, wdrożone standardy GMP i GHP oraz zasady HCCP na fermie oraz  sortowni, gwarantują najwyższą jakość produktów.

RKS współpracuje z odbiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Oferuje do sprzedaży jajka sortowane i pakowane według indywidualnych potrzeb klienta.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w sklepie firmowym spółdzielni.

 

RKS1

 

Wybijanie jaj

Zakład wybijania jaj specjalizuje się w produkcji niepasteryzowanej masy żółtkowej i białkowej.

Do produkcji używane są wyłącznie świeże jaja pochodzące z własnej Fermy Drobiu, które gwarantują uzyskanie produktów najwyższej jakości.

W procesie wybijania jaj ściśle przestrzegany jest reżim higieniczny oraz procedury produkcyjne, co dokumentuje kodeks GMP/GHP i księga HCCP.

Wybijalnia jaj jest pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Świeża masa żółtkowa i białkowa schładzana jest do temp. 30C.

Każda partia produktu posiada badanie mikrobiologiczne oraz dokument ”Świadectwo Kontroli Jakości” i „Handlowy Dokument Identyfikacyjny”.

 

F1000021

 

Hodowla bydła mlecznego

Hodowla bydła mlecznego realizowana jest na fermie w Puńcowie. Bydło rasy holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej utrzymywane jest w oborze uwięzionej. Pogłowie zwierząt liczy 140 sztuk z czego 70 szt., to krowy dojne.

Prowadzona praca hodowlana poprawiła wskaźniki hodowlane i produkcyjne a obecna wydajność to 9242 kg. Krowy  objęte są oceną użytkowności mlecznej, prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Żywienie oparte jest na systemie TMR.

Mleko odbiera OSM Włoszczowa. Produkcja wynosi około 590000 litrów. Ferma należy także do Grupy Producentów Mleka Włoszczowa.

Obecnie spółdzielnia dąży do poprawy dobrostanu poprzez modernizację budynków i wyposażenia. Dalsza praca hodowlana zmierza do poprawy płodności zwierząt.

Oprócz sprzedaży mleka i cieląt planowane jest poszerzenie oferty o jałówki hodowlane.