^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Seminarium wyjazdowe "Agroturystyka i Zagroda Edukacyjna szansą na rozwój wsi"

Trzeciego grudnia 2014r. odbyło się seminarium wyjazdowe dla rolników z powiatu raciborskiego (gminy Krzyżanowice i Kornowac) na temat „Agroturystyka i Zagroda Edukacyjna szansą na rozwój wsi”. Szkolenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Olzie (gmina Gorzyce, powiat wodzisławski). Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”. W trakcie spotkania pani Barbara Majnusz ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie omówiła stan agroturystyki w Polsce, pokazując m.in. jakie są trendy, potrzeby odbiorców i ich oczekiwania. Pani B. Majnusz dokładnie wyjaśniła na czym polega agroturystyka i jakie są jej składniki, co może i powinno się znaleźć w ofercie gospodarstwa agroturystycznego. Odpowiedziała wyczerpująco na liczne pytania z sali. Po krótkiej przerwie i poczęstunku nastąpił wykład, przeprowadzony przez panią Stanisławę Caban (ŚODR w Częstochowie). Tematem wykładu była „Turystyka wiejska a prawo działalności gospodarczej”. Gospodarstwa agroturystyczne nie mają obowiązku zgłaszania działalności gospodarczej i są zwolnione z podatku dochodowego. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się o swoich prawach i obowiązkach. Pani S. Caban szczegółowo omówiła wszystkie wymagania, jakim podlegają gospodarstwa agroturystyczne i jakie powinno być ich wyposażenie.

Kolejnym tematem, także prowadzonym przez panią S. Caban, były „Zasady tworzenia Zagród Edukacyjnych”. Celem powstawania takich „zagród” jest edukacja przez poznanie, poszerzanie wiedzy o rolnictwie, środowisku naturalnym, ekologii. Rolnikowi „zagroda” ma przynieść dodatkowy dochód. Niestety w przeciwieństwie do gospodarstw agroturystycznych, zagrody edukacyjne nie są zwolnione z podatku dochodowego i mają obowiązek rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym. Omówiono także dokładnie proces zakładania zagrody edukacyjnej, jak powinno być do tego przygotowane gospodarstwo i jakim wymaganiom powinno sprostać. Na koniec uczestnicy mieli możliwość poznać przykładowe gospodarstwa, funkcjonujące w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. olza1olza2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com