^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Jubileusz 70-lecia

Jankowice2

W dniu 09.09.2015 roku Koło Gospodyń Wiejskich Jankowice 2 obchodziło swój Jubileusz 70-lecia. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kaplicy, a następnie główna uroczystość odbyła się w domu przyjęć „Zajazd u Danusi".
Na jubileusz licznie przybyli zaproszeni goście, między innymi wójt gminy Świerklany pan Tomasz Pieczka, radni gminy, dyrektorzy szkół, księża. Przewodnicząca Koła Gospodyń pani Wanda Liszka przywitała gości oraz członkinie. Swoją obecnością zaszczycił również prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółeki Organizacji Rolniczych pan Andrzej Krawczyk, który wręczył dyplomy zasłużonym członkiniom KGW za ich działalność społeczną.

Pani Śliwa Natalia odczytała protokół z działalności 70-lecia Koła z którego dowiedzieliśmy się o początkach istnienia i pracy pań w Kole Gospodyń Wiejskich Jankowice 2. Zaproszeni goście w dowód wdzięczności i uznania na ręce przewodniczącej złożyli kwiaty, życząc dużo satysfakcji z pracy społecznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com