^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ORNONTOWICKIE BZY


W gminie Ornontowice od 2005 roku, czyli od obchodów 700 – lecia istnienia miejscowości, władze samorządowe wręczają Statuetki „Ornontowickie Bzy”. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane każdego roku mieszkańcom Ornontowic, którzy swoim działaniem zawodowym lub społecznym w znaczący sposób przysłużyli się do rozwoju gminy Ornontowice.  O jej przyznaniu decyduje Kapituła, powoływana zarządzeniem Wójta Gminy .

W tym roku Statuetkę otrzymały następujące osoby: W kategorii DLA ORNONOWIC:

  1. Barbara Szczuka
  1. Elżbieta Bednarczyk
  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny
 1. Koło Gospodyń Wiejskich

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

  1. Hubert Zdrzałek
 1. Ochotnicza Straż Pożarna

W kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI:

 1. Przedsiębiorstwo Teleinstal s.c. Benedykt Kasprzycki i Bożena Kasprzycka

Wszystkim laureatom „Ornontowickich Bzów” życzymy dalszego odnoszenia sukcesów i inspiracji do działania.

  2aobraz po prezentacji  ewentualny

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com